VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 9.5.2006

Makale : Hasan TOPAL - SMMM -

KDV DE MÜTESELSİL SORUMLULUK ÜZERİNE BİR HATIRLATMA

Mal ve hizmet teslimleri karşılığında yapılan ödemelerde satıcının vergi dairesi ve vergi numarasının belirtilmesi hususunun doğuracağı sonuçlar açısından oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Zaman zaman ayrıntı kabul edilerek fazla özen gösterilmeyen bu durum, müteselsil mükellefiyeti yaratmaktadır.

70 no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki düzenlemeye göre "mal teslimlerinde alım satıma taraf olanlar, hizmet ifalarında hizmetten yararlananlar, bu safhadaki işlem bedeli üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile sınırlı olmak üzere Hazine'ye intikal etmeyen Katma Değer Vergisinden müteselsilen sorumludur"

70 no.lu KDV genel tebliğinde net olarak ifade edilmiş olmakla birlikte, konudan daha basit bir anlatımla anlaşılması gereken,  vergi mükellefleri kendilerine düzenlenen faturada belirtilen Katma Değer Vergisi, vergi dairesine ödenmezse bu ödemeden faturayı düzenleyenlerle birlikte aynı sorumluğu  taşıyacak olduğudur.

Müteselsilen sorumluluk doğuran bu bu sorumluluktan kurtulmanın tek yolu ise 82 no.lu KDV Genel Tebliğinde açıklanmış olup, bu da alıcının KDV dahil toplam işlem bedelini banka ve benzeri finans kuruluşu aracılığıyla ya da çekle yapılmış olması bunun yanında çek dahil bu ödeme evraklarının üzerine satıcının ad-soyad ya da unvanını ve vergi kimlik numarasını yazdırmalarıdır.

Ödemelerde fiktif işlemlerin ortadan kaldırılmasını temine yönelik olarak tevsik zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yapılan ödemelerin banka ve benzeri kurumlar aracılığıyla yapılması öteden beri yasal zorunluluk olarak uygulanmaktadır.

Ancak ödemelerde vergi kimlik numarasının yazılması konusu en çok ihmal
edilen konuların başında gelmektedir. Dolayısıyla sadece bu nedenlerle müteselsil sorumluluğa muhatap kalınabilmektedir. Gereksiz sıkıntılar yaşamamak için bu konuya özen gösterilmesi ve yapılan ödemelerde vergi kimlik numarasının yazılması hususu gözden kaçırılmamalıdır.

 
 Tarih : 9.5.2006   (Bu yorum  toplam 4518 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com