VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 15.4.2009

Makale : Mehmet Ali USLU

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE  İÇ DENETİM* 

Ülkemizde de uygulamaya girecek olan Basel II gereği firmalarda ve özellikle kobilerde önem kazanacak olan    "kurumsal yönetim", ülke olarak kabul ettiğimiz serbest piyasa ekonomisi modelinin başarılı şekilde uygulanabilmesi için vazgeçilmez unsurlardan biri, hatta en önemlisidir diyebiliriz. Bu ilkenin firmalarda uygulanabilmesi de sağlıklı bir iç kontrol ve iç denetimle mümkün olacaktır.

Serbest piyasa ekonomilerinin temelini oluşturan özel girişim ancak kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi ve ilkeli biçimde uygulanması durumunda başarılı olabilir ve kendisinden beklenen işlevleri yerine getirebilir.

Çok iyi bilindiği gibi, bu ekonomilerde, "özel girişim" in ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynakların tümünün bu girişimcilerce sağlanması mümkün değildir.

Son yıllarda yaşanan finansal kriz ve küreselleşme ile birlikte şirketlerin içinde bulundukları yeni rekabet şartları, kurumsal yönetimin öneminin daha da artmasına neden olmuş; şeffaflık ve hesap verebilirliğin yatırımcı güveni üzerindeki etkisi daha da somut şekilde ortaya çıkmıştır.

Gerçekten de, en gelişmiş ekonomiye sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ENRON şirketinin bir anda batıvermesi, denetim ve yönetim sistemlerinin, şeffaflığın, hesap verebilirliğin önemini bir kez daha ön plana çıkarmış; bu alandaki ihmallerin ne denli ağır bir maliyeti olduğunu da gözler önüne sermiştir.

Ülkemize dönecek olursak;

Ülkemizde Kurumsal Yönetim anlayışının genel kabul gördüğüne ilişkin maalesef çok fazla örnek bulunduğu söylenemez. Hatta, ülke olarak bu bağlamda, sicilimizin pek parlak olmadığını ifade etmek bile fazla abartılı sayılmaz.

Bilindiği gibi, ülkemizde kuruluşlarımızın çoğu aile şirketi niteliğindedir. 2006 yılı itibariyle, 500 büyük şirketimizin yaklaşık dörtte biri halka açık ve bu şirketlerin halka açıklık oranı da ortalama %28 seviyelerinde. Oysa bu oran İsrail'de % 60.2, Bulgaristan'da şimdiden % 64.1, Mısır'da % 38.7 dir.

Şirketlerimizin yönetimi büyük ölçüde aile reislerinin elinde. Yönetim, istisnalar dışında, babadan oğula geçiyor. Geçişlerde deneyim ve liyakat gibi objektif kriterlerin ne denli uygulanabildiği ise ayrı bir tartışma konusu.

Bu nedenle de, içinde yaşadığımız yoğun iç ve dış rekabet ortamında, üstelik Avrupa Birliği gibi bir hedef de belirlenmiş iken, şirketlerimizin kurumsallaşma ve bunun gereği olan "kurumsal yönetim" ilkelerini tüm faaliyetlerinde egemen kılmaları, kanımca ayakta kalabilmelerinin ön şartı haline gelmiştir.

Tüm bu yaşanan acı tecrübelerden sonra, denetim anlayışında da farlılıklar oluştu. Geçmişte, hata ve birey odaklı olan ve hata arayan ve bireyi cezalandıran   anlayıştan, günümüzde süreç odaklı, yönetime katılımı sağlayan ve yol gösteren bir denetim anlayışı oluşmuş ve iç denetim, danışmanlık ve güvence hizmeti veren bir faaliyet haline gelmiştir.

Şeffaflık, etkin denetim vb.  gibi kurumsal yönetim anlayışının diğer ögelerine gelince;

Ekonomisinin önemli bir bölümünün kayıt dışı olduğu bilinen ülkemizde, bu kavramların yerli yerine oturması, özellikle, KOBİ’ ler de kurumsal yönetim yapısının oluşturulması ve kurumsal yönetim ilkelerinin başarılı bir şekilde uygulanması açısından en önemli başarı faktörlerinden biriside İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ’ dir.

 

 

 

*(Makale,İktisat Ekonomik Yorum dergisi Mayıs 2008 sayısından alınmıştır)

 

 

 
 Tarih : 15.4.2009   (Bu yorum  toplam 3431 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com