VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 19.2.2006

Makale : Adnan AKSAKAL - SMMM

Ödemelerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve vergi kimlik numarası belirtilmesi

Mevcut durumda, 82 No.lu KDV tebliği ile mal ve hizmet alımı yapanlar kendilerine düzenlenen faturanın Katma Değer Vergisinin devlete ödenmesinden müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.

Müteselsil sorumluluğun ifası için

* Çekle yapılan ödemelerde ödeme yapılananın vergi dairesi ve vergi kimlik numarasını çek üzerine yazılması,

* Banka ve benzeri finans kurumları vasıtasıyla ödeme yapılması halinde ise banka veya benzeri finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede (dekontlarda) satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka veya benzeri finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi dairesi ile vergi kimlik numarasının yazılması, zorunludur.

Ancak bu durumda sorumluluktan kurutulmak mümkün olmaktadır. Bu nedenle yapılacak uygulamalarda aşağıdaki hususların göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Mal ve hizmet alışlarında özellikle tanınmış veya sürekli çalışılan firmalar tercih edilmelidir.

İlk defa ticaret yapılacak şahıs ve firmalarla ilgili ön istihbarat yapılmalıdır.

Mal veya hizmet alımında faturanın mutlak surette ilgili şahıs veya firma tarafından düzenlenmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Özellikle mal alımlarında irsaliyelere dikkat edilmeli, irsaliyelerde düzenlenme tarih ve saati, teslim eden, teslim alan gibi hususların eksiksiz olmasına özen gösterilmeli, irsaliyesiz mal girişi yapılmamalı, irsaliye tarihinden itibaren faturanın en geç 7 gün içerisinde düzenlenmesi, irsaliye ile fatura tarihleri arasında dönem kayması olmaması sağlanmalıdır.

Mal veya hizmet bedellerinin ödenmesinde veya cari hesaba mahsuben yapılan ödemelerde ufak miktarlardaki genel gider mahiyetinde yapılan ödemeler hariç kesinlikle nakit (elden) ödeme yapılmamalı, bankacılık sistemi (EFT, havale, çek vb.) kullanılmalıdır.

Çekle yapılan ödemelerde “HAMİLİNE” çek keşide edilmemeli mutlak surette faturası alınan şahıs veya firma adına çek düzenlenmelidir. Çeklerde şahıs ve firma ünvanları açık bir şekilde okunaklı yazılmalı ayrıca ödeme yapılananın vergi dairesi ve vergi kimlik numarası çek üzerine yazılmalıdır.

Banka ve benzeri finans kurumları vasıtasıyla ödeme yapılması halinde, banka veya benzeri finans kurumuna yapılacak ödeme sırasında düzenlenecek belgede (dekontlarda) satıcının (veya adına hareket edenlerin) adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile banka veya benzeri finans kurumundaki hesap numarasını ve vergi dairesi ile vergi kimlik numarasını doğru olarak yazdırmaları gerekmektedir.

Müşteri çeklerinin ciro edilerek ödeme yapılması durumunda, ciro edilen şahıs veya firmanın adı veya ünvanı ile birlikte vergi kimlik numarasının da mutlak surette çekin arkasına yazılması ve ciro yapılan tarihin de atılması tavsiye olunur.

Çekle yapılacak ödemelerde vadeli çek kullanımı tercih edilmemelidir. Bilindiği gibi, Ticaret kanununa göre çekte vade olmaz, çek bankaya ibraz edildiği gün ödenmek durumundadır.

Mal veya hizmet alımı karşılığı olarak düzenlenen senetlerde de çeklerdeki gibi vergi kimlik numarasının yazılması yerinde olacaktır.

 

HALKA AÇIK ŞİRKETLERE KDV TEVKİFATI ZORUNLULUĞU

91 No.lu KDV tebliği ile çeşitli kuruluşlara aldıkları bazı hizmetler için KDV tevkifatı yapma zorunluluğu getirilmişti.

03.07.2005 tarih ve 25864 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan 95 no.lu KDV tebliği ile Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler

-yapım işleri,

-temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri,

-özel güvenlik hizmetleri ve

-yemek servis hizmetleri

alımları dolayısıyla KDV tevkifatı kapsamına alınmışlardır.

Tevkifat oranları ise ;

-yapım işlerinde 1/3

- çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde 1/2

-özel güvenlik hizmetlerinde 1/2

-yemek servis hizmetlerinde 1/2

-danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2

-temizlik hizmetlerinde 2/3

-diğer hizmetlerde 1/3

Söz konusu zorunluluk 01 Ağustos 2005 tarihinde başlayacaktır.

Ancak daha önce sözleşmeye bağlanmış ve devam etmekte olan işler bu zorunluluk kapsamında değildir.

 
 Tarih : 19.2.2006   (Bu yorum  toplam 5691 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com