VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 24.11.2008

Makale : Prof.Dr. Şükrü KIZILOT Hürriyet Gazetesi

ÖRTÜLÜ VERGİ AFFI...

Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Vergide korkulu rüya affı |Hürriyet Gazetesi| |20.11.2008|

ÇOĞUNUZ farkında değilsiniz. Korkulu rüya gören mükelleflere "Örtülü Vergi Affı" çıktı!..
Geçmiş yıllarla ilgili sorunu olan ve zaman zaman korkulu rüyalar görenler, örtülü vergi affından yararlanmak suretiyle, rahat uyuyabilecekler.

NİÇİN ÖRTÜLÜ?
Şimdi diyeceksiniz ki; "Af çıktı diye bir açıklama olmadı. Örtülü af dediğiniz nasıl bir şey?"
Haklısınız.
Adını açıkça belirtmediler ama bir yasa ile öyle bir tarif yapıldı ki, bunu okuyunca veya dinleyince  "Tamam, bu olay affın ta kendisi" diyorsunuz.
Basit olarak anlatalım.

- 2009 yılı Şubat ayının sonuna kadar, vergi dairesine bir para beyan edip, bunun yüzde 5’ini vergi olarak ödeyeceksiniz. Örneğin 1 milyon YTL beyan edip, 50 bin YTL vergi ödeyeceksiniz.
- Vergi dairesine beyan ettiğiniz 1 milyon YTL’yi de bankaya yatıracak, defter kayıtlarınızda bu işlemi göstereceksiniz. Bilanço esasına göre defter tutanlar, beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde, sermayelerine ekleyecekler.
- İleride geçmiş yıl defterleriniz incelendiğinde, örneğin 2007 ya da 2006 yılı defterleriniz
incelendiğinde, diyelim ki 800 bin YTL fark (gizlenen kazanç) bulundu. Bildirdiğiniz 1 milyon YTL bu 800 bin YTL’den mahsup edilecek. Sonuçta mükelleften 1 YTL dahi gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV istenemeyecek.
Örneğimizdeki gizlenen kazanç 1 milyon 100 bin YTL olsaydı, 1 milyon YTL mahsup edilecek ve kalan 100 bin YTL üzerinden gelir ya da kurumlar vergisi ve KDV istenecekti.
- Yukarıda belirtilen parayı, yurt dışından getirenler, yüzde 5 yerine yüzde 2 vergi ödeyecekler ve aynı haklara sahip olacaklar

DAHA CAZİP
Bu olay, vergi mükellefleri açısından, geçmiş yıllarda çıkartılan "matrah artırımı" uygulamasından daha cazip. Matrah artırımı olayında, her yıl için gelir ve kurumlar vergileri ile KDV’de, ayrı ayrı matrah artırımı yapılıyordu. Örneğin, Şubat 2003’te çıkan "Vergi Barışı" yasası ile;
- Gelir ve kurumlar vergisi matrahı 1998 yılı için yüzde 30, 1999 yılı için yüzde 25, 2000 yılı için yüzde 20 ve 2001 yılı için de yüzde 15 oranında artırılıp, buna göre vergi ödenmesi isteniyordu. KDV yönünden de ayrı artırım ve KDV ödenmesi isteniyordu.
"Örtülü Af" dediğimiz, "Varlık Barışı" yasası ile bir para beyan ediyorsunuz.
Geriye dönük tüm yılları gelir ve kurumlar vergileri ile KDV yönünden sigorta ettirmiş oluyorsunuz.

SERMAYE ARTIRIMI
Olay özellikle, "sermaye artırımı" yapacak şirketler için çok cazip. Sermayesini 2 milyon YTL artıracak olan bir şirket, bu 2 milyon YTL’nin yüzde 5’ini yani 100 bin YTL’sini vergi olarak öderse; 2008 öncesi yıllar için örneğin 2007, 2006, 2005, 2004 ve 2003 yılları için "vergi incelemesi" bakımından, "sağlam bir zırh" oluşturmuş olacak. 2 milyon YTL’ye kadar gizlediği kazanç nedeniyle, 2 YTL dahi gelir ya da kurumlar vergisi ödemeyecek. 2 milyon YTL’ye kadar KDV matrah farkı için de KDV ödemeyecek.
Şirketler için verdiğimiz örnek; esnaf, sanatkar, tüccar ve serbest meslek erbabı için de geçerli...

 
 Tarih : 24.11.2008   (Bu yorum  toplam 4211 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com