VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 27.6.2008

Makale : Mehmet Ali USLU

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Ortaklarının Sigortalılığı Hakkında

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Ortaklarının Sigortalılığı

31,05,2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı yeni Sosyal Güvenlik Kanununun 4/b-3’ncü maddesi ile;
-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
-Sermayesi paylara bölünmüş  komandit şirketlerin komandite ortakları,
-Diğer şirket ve iştiraklerinin ise tüm ortakları, Sigortalı sayılmaktadır.

Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2007  tarihinden itibaren bu niteliği kazanan kişiler açısından herhangi bir sorun söz konusu olmamakla birlikte anonim şirket kurucu ortakları açısından farklı bir durum vardır.

Anonim sirket kurucu ortaklarının durumu:
5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğinde anonim şirketlerinin kurucu ortakları sigortalı sayılmaktaydı ancak yasanın  01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girecek yeni
seklinde.sadece yönetim kurulu üyesi olan ortaklar sigortalı sayılmaktadır. Diğer taraftan  yine 1479 Sayı Bağ-Kur Kanununun 24’ncü maddesi de anonim sirket kurucu ortaklarını sigortalı saymaktaydı.

Bu şekliyle, kurucu ortakların durumu, 5510 sayılı kanunun Geçici 22’nci maddesi uyarınca açıklığa kavuşmuştur.

Bu madde hükmü uyarınca “anonim şirketlerin kurucu ortaklarından daha önce 1479 sayılı kanunun 24.maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin bu maddenin bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise kanunun yürürlük tarihi itibariyle sona erer.”

Özetle;  anonim şirket kurucu ortaklarının bu kanunun yürürlüğe girdiği 1.10.2008
tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı olarak talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları eskiden olduğu gibi aynen devam edecek, aksi halde sigortalılıkları sona erecektir.

 

 

 

 
 Tarih : 27.6.2008   (Bu yorum  toplam 4530 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com