VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 24.12.2006

Makale : Mehmet Ali USLU

Kredilendirmede Yeni Dönem BASEL KRİTERLERİ

Tüm dünyada mali sermayenin yeniden yapılanması anlamına gelen Basel kriterleri’nin öyküsü 1974 yılında başlıyor. Basel Komitesi, 1974 yili sonunda uluslar arası döviz ve bankacılık piyasalarında meydana gelen önemli krizleri takiben, “Bankacılık Düzenleme ve Denetim Uygulamaları Komitesi” adi altında kuruldu. Komite’ nin çalışmalarıyla uluslar arası denetim kapsamındaki farklılıkların ve boşlukların giderilmesi amaçlanıyordu. Basel Komitesi, 1988 yılında Basel Sermaye Yeterlilik Uzlaşısını (Basel I ) düzenledi.

Risk Yönetimi, önümüzdeki dönemlerde Türk Bankacılık Sektörünün en önemli konulardan birisi olacaktır. Etkin bir risk yönetim sisteminin yokluğu, son yedi yılda Uluslararası finans piyasalarında meydana gelen krizlerin pek çoğunda etkin bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Muhafazakar politikalar izleyen ülke ekonomilerinde bile gelişen piyasalar istese de istemese de bir şekilde küreselleşmeye entegre olmaktadır. Dolayısıyla, bir finansal piyasada yaşanan kriz diğer piyasaları da kısa sürede etkileyebilmektedir. Bu nokta uluslararası tarafsız bir düzenleyici kurulun gözetiminde dünya çapında kabul gören bazı standart yaklaşımların geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Bu konuda bilinen en geniş düzenleme Basel komitesi tarafından oluşturulan Basel kriterleridir. 1993 yılında yürürlüğe giren Basel I ile bankalar taşıdıkları riskle orantılı olarak yasal sermaye bulundurmaya başladılar. Ancak, kredi risk hesaplaması konusundaki bir takim eksiklikleri nedeniyle Basel I ‘ in zaman içinde etkinliği azaldı.

Yeni Basel Sermaye Yeterlilik Uzlaşısı (Basel II ) için çalışmalar 1999 yılında başlatıldı. Basel II, piyasa riski ile ilgili Basel I düzenlemelerini aynen korurken, kredi riskinin hesaplanışı ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiş ve operasyonel risk ilk kez sermaye yeterliliği hesaplanmasına dahil edilmiştir.

2004 yılında son halini alan Basel II’nin, 2007 yılında gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaya başlanması beklenmektedir. Basel II’nin yürürlüğe girmesi, önemli değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Kredi riski için gerekli olan sermayenin saptanmasında, Standart Yöntemin kullanılması durumunda, Basel I çerçevesinde geçerli olan OECD üyeliği ayrıcalığı kalkacak ve yerine Dışsal Derecelendirme Şirketlerinin vereceği kredi dereceleri uygulanacaktır. Bu değişikliğin en olumsuz seklini yasayacak ülkelerden biri Türkiye’ dir.

Basel II yürürlüğe girdiğinde, Türkiye’ den olan alacakların risk ağırlığı % 0 ‘ dan %100’ e ve Türk bankalarından olan alacakların risk ağırlığı %20’ den %100’ e çıkacağı için, Basel II’yi uygulamasa bile, Türkiye’nin ve Türk bankalarının alacağı kredilerin faizinde artış, miktarında ise azalış olacaktır.

Diğer bir etki ise Basel II’ yi uygulamaya başlayacak ülkelerin sermaye yeterliliği rasyolarında görülecektir. Operasyonel risk içinde sermaye bulundurma zorunluluğu, bankaların minimum sermaye ihtiyacını arttıracaktır. G-10 ve AB’deki, başlangıçta az sayıda olsalar bile, İçsel Risk Hesaplama Yöntemlerini kullanacak bankaların sermaye gereksinimleri düşerken, Standart Yöntemi kullanacak olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülke bankalarında sermaye gereksiniminde artış görülecektir. Bu durum, sermaye yeterliliği konusunda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacak gelişmiş ülke bankalarının, gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarla birleşmeleri, onları satın almaları seklinde yaşanacak bir konsolidasyon sürecini başlatabilecektir.

Operasyonel risk sermaye ihtiyacını arttıran en önemli faktör olarak rol oynarken, sermaye gereksiniminde düşüşe sebep olan en önemli faktörün perakende krediler olduğu görülmektedir. Perakende krediler kapsamına gerçek kişiler ve KOBI’ ler girmektedir. Gerçek kişilere yönelik bireysel krediler haricinde, bir firmaya yapılan kredilendirmenin perakende kredi sayılabilmesi için iki ön koşul ileri sürülmektedir.

1- Bir firmanın bir bankaya olan nakdi ve gayri nakdi risk toplam 1 milyon Euro’ nun altında olmalıdır.

2- Bir firmanın yıllık satış hasılatı 50 milyon Euro’ nun altında olmalıdır.

Şüphesiz ki, BDDK’ nin bu tutarları değişikliğe gitmeden kullanıp kullanmayacağı son derece önemlidir. Perakende krediler %100 yerine %75 risk ağırlığı üzerinden değerlendirileceği için bir bankanın perakende (KOBI) kredisi ne kadar fazla ise maliyeti o oranda düşecektir. Ayrıca yerel derecelendirme şirketlerinin KOBI’ lere vereceği kredi dereceleri bankalar tarafından KOBI’lere verilecek kredilerde kullanılacaktır. Dolayısıyla KOBI’ lerin derecelendirilebilmesi için yerel derecelendirme şirketlerinin kurulması gerekmektedir.

Bu çok önemli bir değişimdir. Bir anlamda kredilendirme belirlenen kabul görmüş bir format altında kurumsallaştırılmaktadır. Önümüzdeki dönem pek çok değişim ve açılıma sahne olacaktır.  Bu kökten değişim, Türkiye’de mali sermayenin yeniden düzenlenmesi beraberinde tüm ekonomik yapının da yeniden elden geçirilmesini ve düzenlenmesini gerektirecektir.

 
 Tarih : 24.12.2006   (Bu yorum  toplam 4726 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com