VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 30.11.2006

Makale : Mehmet Ali USLU

ÖTV Üretim Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri Hakkında.

Maliye Bakanlığınca yayınlanan 12 no.lu ÖTV Genel Tebliği ile Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen Üretim Tasdik Raporlarının verilme süreleri ile bu raporların önceki genel tebliğlerde belirten sürelerde verilmemiş olması halinde yapılacak işlemler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Bilindiği üzere daha önce, ÖTV Kanunu 8/1 maddesi kapsamında tecil edilerek alınan malların teminatlarının çözülmesi işlemi, ilgili malların üretim tarihini takip eden ay başından itibaren 6 ay içerisinde düzenlenen Yeminli Mali Müşavir üretim
tasdik raporu ile tevsik edilmesi halinde yapılabiliyordu.

Bu süre, 12 no.lu ÖTV Genel Tebliğinin yayımı tarihinden itibaren, üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın mart ayının son günü olmuştur.

Diğer taraftan yine,  2002 / 4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi kapsamında alınan malların satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından
itibaren 12 ay içerisinde (B) cetvelindeki malların imalinde kullanıldığı, üretim tarihini takip eden ay başından itibaren 6 ay içerisinde düzenlenen Yeminli Mali Müşavir üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi gerekiyordu.
Bu süre tebliğin yayımı tarihinden itibaren üretimin gerçekleştiği takvim
yılını takip eden yılın mart ayının son günü olmuştur.

Alıcı veya ithalatçıların iş bırakmaları halinde, Yeminli Mali Müşavirler Üretim Tasdik Raporlarını, işi bırakma tarihini takip eden ayın birinci gününden
itibaren iki ay içinde vereceklerdir.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde rapor tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu alıcı veya ithalatçılar vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır. İncelemeye sevkten sonra ibraz edilecek olan Yeminli Mali Müşavir Üretim Tasdik Raporları işleme  konulmayacaktır.

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi veya 2002/4930 sayılı Kararname eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamında satın alınan ya da ithal edilen ve 12 aylık süre içinde üretimde kullanılan mallarla ilgili olarak; 12 no.lu ÖTV Genel Tebliğinin yayımlandığı tarihe kadar, ilgili dönemlerde yürürlükte olan Tebliğlerde belirtilen süreler geçtikten sonra vergi dairelerine ibraz edilen Yeminli Mali Müşavir Üretim Raporları, süresinde verilmiş kabul edilecektir.

 

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen süreler geçmiş olmasına rağmen 12 aylık süre içinde üretimde kullanılan mallarla ilgili olarak halen verilmemiş olan raporların, bu Tebliğin yayımını takip eden ayın başından itibaren 3 ay içinde verilmesi halinde, bu raporlar da süresinde verilmiş kabul edilecektir.

 
 Tarih : 30.11.2006   (Bu yorum  toplam 5973 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com