VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 31.8.2006

Makale : Mehmet Ali USLU

GİDER PUSULASINDA BELGE DÜZENİ VE ÖDEME

Gider pusulasının hangi durumlarda düzenleneceği 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 234 üncü maddesinde açıklanmıştır.

Buna göre,  birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin  vergiden muaf esnafa   yaptırdıkları işler  veya satın aldıkları emtia için gider pusulası düzenlemeleri ve bu belgeyi işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmeleri gerekmektedir.

       

Genel düzenleme bu olmakla birlikte Maliye Bakanlığı çeşitli özelgelerle mükelleflerin sadece nihai tüketicilerinden mal alınması halleri ile nihai tüketicilerin aldıkları malları iade etmeleri hallerinde de bu işlemlerin gider pusulası ile belgelendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.

 

Nihai tüketiciden yapılan mal alımlarının gider pusulası ile yapılması, uygulamada, bu nitelikteki mal ve hizmet alımlarında G.V.K.’nun 94/13 üncü maddesi kapsamında stopaja tabi olacağı şeklinde bir yanılgıya yol açmıştır.

 

Oysa, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/13 üncü maddesi esnaf muaflığından yararlananlara yapılan mal ve hizmet karşılığı ödemlerde yapılacak tevkifatı düzenlemektedir.

 

Bir ödemeden tevkifat yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 94’ncü maddesinde sayılan ödemelerden olması gerekmektedir.

 

Hangi mal ve hizmet alımlarının stopaja tabi olduğu ve stopaj oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu nedenle,  Vergiden muaf esnaf tanımına girmeyen nihai tüketicilere yapılan ödemeler, eğer aşağıdaki tabloda sayılan ödemeler kapsamında değilse  bu ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

      

Örneğin, A firması bir nihai tüketiciden gayrimenkul kiralaması halinde 94 üncü maddenin 5/a bendi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapacak, binek otomobil ya da şahsi bir eşya satın alması durumunda ise bu ödeme için tevkifat yapmayacaktır. Çünkü satın alınacak binek otomobil için tevkifat yapılacağı hususu 94 üncü maddede düzenlenmemiştir.


Gelir Vergisi Stopaj Oranlarının tam listesi için tıklayınız.
 
 Tarih : 31.8.2006   (Bu yorum  toplam 7325 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com