VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 24.8.2006

Makale : Mehmet Ali USLU

DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİ KESİNTİSİ

5520 numara ile yeniden yazılarak kanunlaşan Kurumlar Vergisi Kanunu'muz 21.06.2006 Tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Yürürlüğe giren bu yasayla özellikle vergi kesintisi konusunda bazı değişiklikler ve yenilikler getirildi. Vergi kesintileri Gelir Vergisi Kanununun 94'ncü maddesi çerçevesinde yürürken 5520 Sayılı yeni Kanunun 15'nci maddesinde düzenlenen vergi kesintisi uygulamasında vergiye tabi işlemler açısından yeni bir şey getirilmemiştir.

Yapılan en önemli değişiklik kurumlara yönelik vergi kesintisinin kurumlar vergisi kanunun kendi içerisinde düzenlenmesidir. Bu konudaki asıl yenilik dar mükellef kurumlara yapılacak ödemeleri düzenleyen vergi kesintilerinde olmuştur.

5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 30'ncu mad.de Dar mükellefiyetteki vergi kesintisi düzenlendi ve eskiden vergiye tabi olmayan bazı konulara da vergi kesintisi getirildi. Bu arada  pratikte vergi cenneti olarak adlandırılan bazı ülke firmalarına yönelik ödemelere getirilen % 30 oranındaki kesinti en dikkat çekici düzenleme olmuştur.

Stopaj kapsamına yeni alınan konulardan birisi de dar mükelleflerin ülke içi fuar ve sergilerden sağladıklara kazançlardır. Diğer taraftan dar mükellef kurumlar tarafından merkeze gönderilen kar payları içinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.


Bu nedenle dar mükellefiyete vergi kesintisini düzenleyen 5520 Sayılı Kanunun 30'ncu maddeden de görüleceği üzere konulara göre farklı vergi kesinti oranları öngörülmüş. Ancak yine 5520 sayılı Kanunun Geçici 1'nci maddesi ile Bakanlar Kurulunca yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar Gelir Vergisi kanunundaki kesinti oranlarının uygulanacağını hükme bağlanmıştır.

 

5520 Sayılı Kanunun 30'ncu maddesinin tam metni için tıklayınız.

 
 Tarih : 24.8.2006   (Bu yorum  toplam 4682 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com