VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 16.8.2006

Makale : Mehmet Ali USLU

MARKA, PATENT VE SINAİ HAKLAR

Ülkemizde yeterli kültürü henüz oluşmayan marka ve patent konusunda önemli fırsatların değerlendirilemediği bir gerçek olarak bilinmektedir. Dolayısıyla pek çok girişimci ve buluş sahibi, kendisinin olan şeye sahip çıkamamak nedeniyle büyük fırsatlar kaçırabilmektedir.

Marka ve patent alım işlemlerine genelde karmaşık bir iş olarak bakılmakta olup kişi ve kuruluşlar başvuru konusunda çekinceler yaşamaktadır. Nasıl müracaat edileceği, maliyetinin ne olacağı, sürecinin ne olduğu, sonucunun ne olabileceği, bu işe kalkıştığı için zarar görme olasılığının olup olmadığı, kimlerle ve ne şekilde çalışılacağı, buluşun bir şekilde elinden alınıp alınmayacağı konularında çok rahat olunamadığı bilinmektedir.

Buluş, patent ve marka konularına ilişkin olarak bazı aydınlatıcı bilgiler vererek 16.08.2006 tarih ve 26261 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2006/2)  ile belirlenen müracaat konularının maliyet tutarlarını  bilgilerinize sunuyoruz.

Marka;

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen,baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir.

Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt  etmeye yarayan işarettir.

Buluş Nedir?
Tarım dahil sanayideki herhangi bir teknik bir problemin çözümü olan her şey buluş kapsamına girer. Buluşlar hayatı kolaylaştıran teknik yeniliklerdir.

Yapılan buluşlar sayesinde uygulamada gerçekleştirilen yeniliklerin taklit edilmesinin önüne geçmek buluşu gerçekleştirenleri koruduğu gibi, buluşun kullanıldığı sektör, sanayi ve ülke ekonomiside korunmuş olacaktır. Günümüzde dünyadaki bir çok büyük şirketin temeli buluş ve yenilik yapmaya dayalıdır.

Patent Nedir?
Patent, genel anlamda teknik yeniliklere (buluşlara) verilen bir koruma belgesidir. Diğer bir anlatımla, buluş sahibine belirli bir süre buluşunu üretme, kullanma, satma veya ihraç etme hakkı veren koruma belgeleridir.

Patent, teknolojik yeniliklerin üretilmesi, buluşu yapanların korunması ve bilginin yaygınlaştırılması için şarttır. Bu gün dünyadaki bir çok gelişmiş ülkenin teknolojik olarak önde olmasının bir sebebi de iyi bir patent korumasına sahip olmalarıdır. Diğer taraftan Sanayi alanında gelişmiş ülkelerde verilen patent sayılarının yüksekliği bu düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaktadır.

Patent koruması için mutlaka dünyayı yerinden oynatan buluş yapmak gerekmez. Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan herhangi bir yenilik için patent koruması istenebilir.

Dünyada patent koruması Türkiye'nin 1930 yılında imza attığı uluslar arası "Paris Anlaşmasına" göre olmakta ve  Türkiye'de patentler bu genel anlaşmaya paralel olarak işleyen 551 sayılı kanun hükmündeki kararnameye göre korunmaktadır.

Tasarım Nedir ?
Sınai Mülkiyet anlamında tasarımlar; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tarif edilir. Endüstriyel tasarım koruması genel anlamda yeni olan ve ayırt edici niteliğe sahip olan görsel yeniliklere verilen koruma belgeleri ile mümkündür.

Patent yada Faydalı model, hak sahibine ne tür haklar ve imkanlar sağlar?

Buluşun ekonomik faydalarından sadece buluş sahibinin yararlanmasına imkan vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır.

Mülkiyet hakkı sağlayan bir hak olarak devir alınabilir ve devir edilebilir.

Söz konusu buluştan başkalarının (rakiplerin), yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.

Lisans verilmesi yoluyla başka kişilere hak tanıma imkanı verir. Lisans bir tür kiralama hakkıdır. Böylece, buluş sahibi buluşunu kendisi kullanırken, ekonomik bir yarar karşılığında yada karşı lisanslar alınması karşılığında, başkalarına da söz konusu hakkı kullandırma hakkını elinde tutmuş olur.

Tüm dünyada olduğu gibi ticari bir prestij sebebidir.

Taklit edilmesi halinde hukuki ve cezai her türlü yasal imkanın kullanılmasına imkan verir.

Tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara faydalı model belgesi verilir. Faydalı modeller bir patent türüdür ve genellikle küçük buluşlara verilen koruma belgeleridir.

Patentler firmalar için rekabetten korunmak veya rekabetçe üstün olmak için kullanılması gereken çok önemli bir araçtır. Firmalar hem ürünlerinde, hem de üretim tekniklerinde piyasa talepleri için veya oluşan problemlerin çözümü için yenilikler yapmaktadırlar. Hem bu tip yeniliklerini, hem de daha rekabetçi olmak için sistemli olarak geliştirdikleri yeniliklerini mutlaka patentle tescillemelidir ki hakkı korunabilsin.

Kimler nasıl başvurabilir;

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişilerce başvuru yapılabilir.

Türk Patent Enstitisü sanıldığının aksine, bireysel başvurularla yakından ilgilenmekte her türlü açıklayıcı bilgileri vermekte ve proses takibinde özel sektör titizliğinde yardımcı olmaktadır.

Vekil firmalar konusu;

Yukarıda açıklandığı üzere Türk Patent Enstitüsüne, bireysel yada kurumsal olarak başvurulabileceği gibi vekil firmalar aracılığı ile de başvurulabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, dışarıdan bakıldığında oldukça görkemli bir hava veren marka ve patent hizmetleri konusunda yapılanmış firmaların hemen hemen hiçbir kontrol altında olmamaları ve hiçbir sorumluluklarının olmamasıdır. Dolayısıyla kötü niyetli vekil firmalarına karşı yaptırım neredeyse yok gibidir. Bu nedenle çok iyi araştırma yapılarak istismara konu olmamaya dikkat edilmelidir. Aksi durumda pahalı sonuçlara katlanılmak durumunda kalınabilir.

Buluş sahiplerinin vekil firma sömürüsüne uğramaması için öncelikle işlerini kendilerinin takip etmesi, sıkıştıklarını düşündükleri noktada seçici olarak vekil firma tayin etmelerinde yarar görmekteyiz.

Bilgi edinilmesi amacıyla, Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2006/2) için tıklayınız.

Mehmet Ali USLU

 
 Tarih : 16.8.2006   (Bu yorum  toplam 4758 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com