VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

YAZI/YORUM

Tarih : 12.7.2006

Makale : Mehmet Ali USLU

ELEKTRONİK ORTAMDA MUHASEBE VE GETİRDİKLERİ.

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı 361 no.lu VUK Genel tebliği ile çağdaş bir uygulamaya imza atarak elektronik ortamda muhasebeye geçişte ilk adımı atmıştır.

Bu sistemde muhasebeye geçmek isteyen mükelleflerin yapmaları gereken işlemler ve bu uygulamanın pahalı sonuçlar doğurmaması için dikkate alınması gereken teknik unsurlar yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

1. Bilişim hizmet güvenliğinin sağlanması gerekir.
Bu uygulama ile mükellefler bilişim hizmetleri ile doğrudan iç içe olmak ve sistemini güvenli bir şekilde kurarak kullanmak durumundadır. Sistemin getirdiği pek çok kolaylıklar ve personelden zaman kullanımına kadar tasarruflar söz konusudur.

2. Ugulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin;
a-Bilanço esasına göre defter tutulması,
b-Teknik sistemin donanım, yazılım, personel ve diğer açılardan uygun bulunması gerekmektedir.

3. Nasıl bir proses takip edilecektir.
a – Uygulamaya geçmek isteyen mükellefler, bilişim donanım, programları, kayıt oluşturulması ve saklanması, personel ve sistem güvenliklerini belirtir bir rapor ile dataların veri formatında tutulması ve ibrazı konusunda aşamalı bir planı Vergi İdaresi Başkanlığına vereceklerdir.

b – Yeterli görülen mükelleflerle bir protokol yapılacak ve hazırlık dönemine başlanacaktır. Hazırlık dönemi uzatmaları da dahil olmak üzere 5 yıldan fazla süremeyecektir. Bu dönemde  defter ve belgeler hem elektronik ortamda hem de kağıt ortamında tutabileceklerdir.

c - Hazırlık dönemini geçen mükellefe, bir izin belgesi verilecek ve  yapılan protokolde belirlenen tarihten itibaren defter ve belgeler yalnızca elektronik ortamda tutulabilecektir. Böylece belgelerini, veri formatındaki bilgileri içeren elektronik data haline getirecekler ve bu belgeleri orijinal haliyle de kağıt ortamında saklayacaklardır.

Mükellefler, VUK uyarınca düzenleyecekleri belgelerin aslını, kağıt ortamında ilgili kişiye verecek, ancak bu belgelerin ikinci nüshalarını veri formatına uygun şekilde elektronik ortamda data olarak muhafaza edeceklerdir.

4. Elektronik Defter ve Belge Sisteminin Özellikleri;
Elektronik defter ve belge sisteminin, datalar üzerinde kötü niyetli uygulamaların yapılmasına imkan vermeyecek güvenlik ve kontrol mekanizmaları bulunmak zorundadır.

Elektronik defter ve belgeler belirlenen veri formatında ve dönemlerde sadece bir defa yazılabilen DVD-R ile Gelir İdaresi Başkanlığı, adresine göndereceklerdir.

Vergi incelemesi halinde mükellefler, denetmene türlü teknik kaynağı sağlamak zorundadırlar. Diğer taraftan teknik sistem, vergi incelemesini engelleyecek donanım yada datalarını  bir sözleşme veya lisansa konu edilemezler. Sistem ekipmanlarının haczedilmesi halinde üç gün, dataların zarar görmesi vb durumlar 15 gün içinde ihbar edilerek ikmal yoluna gidilecektir.

Elektronik defter ve belgeler istenilen programda ve formatta tutabilecekler ancak uygulama birliği açısından idarenin belirlediği veri formatını kullanım zorunluluğu olacaktır. Belirlenen sürede belirlenen formata uygun olarak hazırlanan DVD-R lar ön bir denetime tabi tutularak varsa bir eksiklik ikmal edilmesi istenecektir.

Burada, seçilecek bilgisayar sistemi ve sağlanacak bilgiişlem hizmetinin son derece önemli olduğunu görülmektedir.

5. Elektronik Verilerin Muhafaza ve İbrazı;
Ön denetimden geçen veriler, vergi kanunları karşısında kağıt ortamında tutulan defter ve belgeler gibi kabul edilecektir. VUK’nda ve diğer vergi kanunlarında yer alan defter, kayıt ve belgelere ilişkin hükümler(tasdike ilişkin hükümler hariç) elektronik defter ve belgeler için de geçerli olacaktır. Verilerin idareye verilmiş olması, defter ve belgelere ilişkin muhafaza ve ibraz ödevini ortadan kaldırmamaktadır.

Mükelleflerin datalarının işlendiği DVD-R'ları veya gereği halinde orijinal verilerinin, ibraz edilmemesi VUK nun belge ibrazına ilişkin hükümlerine göre işlemi gerektirecektir.

6. Yetki ve yaptırımlar konusu;
 Başkanlık; elektronik belge ve kayıt düzenleri ile raporlama, muhafaza, yeniden düzenleme konularında yetki almıştır. Ayrıca belirlenen esaslara uyulmaması, halinde verilen izinler iptal edilebilecektir. İzinleri iptal edilenler, on gün içinde defter ve belge tasdiklerini yaptırarak ve eski usulde defter ve belge kullanımına başlayacak ve 5 yıl süre ile bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

7. Bir öneri;
Artık elektronik ortamın kaçınılmaz olduğu günümüzde maliye bakanlığı uygulamaları da göreceli olarak işlemleri digital ortama taşımaktadır. Yeni uygulama ile mükelleflerin zorunlu olarak sağlıklı bir bilişim tabanına sahip olmaları kaçınılmazdır.
Bu konuda gerekli akademik ve teknik altyapının sağlanarak kurulumların yapılması, lisanslanması ve internet üzerinden sisteme yapılacak saldırıları engelleme adına geliştirilen sistemler üzerinden hizmet veren www.techrenk.com adresinin incelenmesi önerilir.

 
 Tarih : 12.7.2006   (Bu yorum  toplam 4631 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASINAna Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com