VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

05.03.2010
2010/017 - Yatırım ve İstihdama Yönelik Tesvik Sirküleri Yayınlandı.
5084 sayılı Yatımların ve İstihdamın Tesviki ile Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması
Hakkında Kanunda 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı
Kanunlarda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değisiklik çerçevesinde, gelir vergisi
stopajı tesvikinin uygulanma sürelerine yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu
olusturmaktadır.

Sirkülerin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
Yatırımların ve İstihdamın Tesviki Sirküleri / 2
Konusu :5084 sayılı Tesvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir
vergisi stopajı tesviki uygulama süreleri
Tarihi : 3/3/2010
Sayısı :5084-2/2010-1/ Aylık Muhtasar Beyanname
Dlgili olduğu maddeler :Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98; 5084 Sayılı
Kanun Madde 3, 7/h
Dlgili olduğu kazanç türleri :Ücretler

1. Giris
5084 sayılı Yatımların ve İstihdamın Tesviki ile Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında
Kanunda[1] 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunla[2] yapılan değisiklik çerçevesinde, gelir vergisi stopajı
tesvikinin uygulanma sürelerine yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu olusturmaktadır.

2. Yasal Düzenleme
28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere; 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009" ibaresi "31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012" seklinde değistirilmis olup, anılan Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı tesviki uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir değisiklik yapılmamıstır.
Buna göre, 5084 sayılı Kanunda yapılan söz konusu değisiklik, münhasıran Kanunun 4 üncü
maddesinde yer alan sigorta primi isveren hissesi tesvikinin uygulama süresine iliskin olup, gelir vergisi stopajı tesvikinin sürelerine iliskin mevcut uygulama aynen devam edecektir.

3. Gelir Vergisi Stopajı Tesviki Uygulama Süreleri 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı tesviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 itibarıyla sona ermistir.
Diğer taraftan, 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı tesviki süresi, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;
- 1/1/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren bes yıl,
- 1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,
- 1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl, olacaktır.
Öte yandan, Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerindeki isletmelerin; yapacakları
yatırımlarla ilgili olmak üzere, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı tesvikinden, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun[3] Resmi Gazete'de yayımını izleyen 4/4/2007 tarihinden itibaren 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen sartları da tasımaları kaydıyla 5 yıl süreyle (4/4/2012 tarihine kadar) yararlanmaları mümkündür.
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Baskanı
 
 Tarih : 6.3.2010   (Bu haber toplam 2886 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com