VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

05.03.2010
2010/015 - Combo Araçların Bir Kısmı Binek Oto Kapsamına Alındı.

Combo tipi olarak adlandırılan (Fiat Doblo-Fiorino, Renault Kangoo, Citoren Berlingo vb) araçların ÖTV konusu öteden beri sorun olagelmistir.
Bunların bir kısmı binek oto sayılmıs bir kısmı ise kamyonet olarak islem görmüstür. Binek oto sayılanlar hem yüksek oranda ÖTV ye tabi olmus hem KDV Kanundaki düzenleme gereği bunlar için ödenen KDV indirilememistir. Ayrıca bu araçlar için kıst amortisman uygulanmıstır.
06.02.2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel
Tebliği ile bu araçlara yönelik yeni bir sınıflama daha yapılmıstır. Gelir İdaresi baskanlığı da
bunun üzerine yayınladığı 10 no.lu ÖTV Sirkülerinde yeni durumun ÖTV açısından etkisi
konusunda açıklamalara yapmıstır.

Sirkülerin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/10
Konusu : Pick-up türü araçlarda ÖTV uygulaması.
Tarihi : 04.03.2010
Sayısı : ÖTV 2/ 2010-1
İlgili Olduğu
Maddeler
: ÖTV Kanunu madde: 1, 12.
1. Giris:
6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarının 87.03 tarife pozisyonuna iliskin bölümünde, hem insan hem da esya tasıyabilen ve kamyonet türüne giren çok amaçlı araçlardan, ikiden fazla aksı olanlar ile esya tasımaya mahsus alandaki azami taban uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50'sindan fazla olanların 87.04 pozisyonunda sınıflandırılacağı belirtilmistir. Bu durumda söz konusu tebliğin yayımı tarihinden önce 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan çift kabinli (pick-up türü) bazı araçların, bu tarihten sonra 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılabileceği anlasılmaktadır.
Bu sekilde tarife pozisyonu değisen araçlarda ÖTV uygulamasına iliskin olarak asağıdaki
açıklamaların yapılmasına gerek görülmüstür.
2. Yasal düzenlemeler
ÖTV kapsamına giren tasıt araçları ile bunlarda uygulanan vergi oranları, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, gümrük tarife istatistik pozisyonu numaraları itibariyle belirlenmis bulunmaktadır. ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dısında yapılacak değisiklikler ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmemektedir.
Öte yandan Kanunun 12 nci maddesinin 2/c bendi ile Bakanlar Kuruluna, söz konusu araçlar için belirlenen vergi oranlarını bu maddede tespit edilen alt ve üst sınırlar dahilinde değistirme yetkisi verilmistir. Bu hükümlere göre, yasa koyucu Kanuna ekli listelerde değisiklik yapmadığı veya Bakanlar Kurulunca vergi oranları değistirilmediği sürece, ÖTV oranlarının değismesi mümkün değildir.
3. Sonuç
6/2/2010 tarihine kadar 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan (pick-up türü) araçların, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına göre bu tarihten sonra 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılması, ÖTV uygulamasında söz konusu araçların tarife pozisyonunu ve vergi oranını değistirmeyecektir.
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Baskanı

 
 Tarih : 6.3.2010   (Bu haber toplam 3010 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com