VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

27.01.2010
2010/008 - KDV İadelerinin Hızlandırılmasına ilişkin Yeni Dönem Baslıyor.

Yayınlanan 53 seri no.lu KDV Kanununun KDV iade taleplerinde, “indirilecek KDV listesi”,
“yüklenilen KDV listesi” ve “satıs faturaları listesi” ile iade için ibrazı istenilen durumlarda
“gümrük (çıkıs) beyannamesi listesi”nin elektronik ortamda verilmesine imkan tanındı.
Uygulama Ocak 2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçeklesen iade hakkı doğuran
islemleri için geçerli olacak.

Yeni uygulamada vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini, iade için gerekli belgelerin
tümü ve elektronik ortamda alınacak olan sistem tarafından üretilecek “KDV İadesi Kontrol
Raporu” çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde sonuçlandırması öngörülüyor.

Sözkonusu sirküler aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
KATMA DEĞER VERGİSİ SiRKÜLERi/53
Konusu :Katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkında.
Tarihi : 27/ 01 /2010
Sayısı : KDVK-53/2010-1
İlgili Olduğu Madde : KDV Kanununun (8/2), (9/1), (29/2) ve (32) inci maddeleri.
A. Giris
Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince su anda VEDOP üzerinden manüel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarılması, iade islemlerine hız kazandırılması, KDV iade islemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması
amacıyla Baskanlığımızca hazırlanan KDV İadesi Risk Analizi Projesi sayesinde elektronik ortamda yapılacak, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belgeler esas alınarak özet bir rapor halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacaktır.
Bu itibarla, KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçeklesen iade hakkı doğuran islemleri için geçerli olmak üzere bu islemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satıs faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkıs) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.
B. Kapsam
1. İslemler Bakımından
KDV Kanununun;
(8/2) maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden, (9/1) maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk uygulamalarından, (29/2) maddesi uyarınca indirimli orana tabi islemlerden, 32 nci maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki islemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinde, "indirilecek KDV listesi", "yüklenilen KDV listesi" ve "satıs faturaları listesi" ile iade için ibrazı istenilen durumlarda "gümrük (çıkıs) beyannamesi listesi"nin elektronik ortamda alınması uygun görülmüstür.
2. Mükellefler Bakımından KDV mükelleflerinin tamamı yukarıda belirtilen iade taleplerini bu uygulama kapsamında yapacaklardır.
C. Diğer Hususlar
1. Söz konusu listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecektir.
2. Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.
3. Dade talebine iliskin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dısında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
4. Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satıs faturaları listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkıs) beyannamesi listesinin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.
5. Bu mükelleflerin iade taleplerinin, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.
6. Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek KDV Dadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
7. Bu listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulasılması mümkündür.

Duyurulur.
Mehmet SİMSEK
Maliye Bakanı

 
 Tarih : 29.1.2010   (Bu haber toplam 2875 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com