VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

31.12.2009
2009/126 - 2010 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belli Oldu

2010 yılında uygulanacak değerli kağıtlar bedellerine iliskin 2009-3 sayılı tebliğ yayınlanmıstır.

Sözkonusu Tebliğ metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

31 Aralık 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27449

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SAYI: 2009-3)

             Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

             "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

             Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

             hükmüne yer verilmiştir.

             Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

             Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                 Bedel (TL)

             1 - Noter kağıtları:

             a) Noter kağıdı                                                                                                            5,00

             b) Beyanname                                                                                                             5,00

             c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                     10,00

             2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)  

             3 - Pasaportlar                                                                                                        138,00

             4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                      138,00

             5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             6 - Nüfus cüzdanları                                                                                                   4,60

             7 - Aile cüzdanları                                                                                                    46,00

             8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

             9 - Sürücü belgeleri                                                                                                   62,00

             10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                                   62,00

             11 - Motorlu araç trafik belgesi                                                                                62,00

             12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                                46,00

             13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                                   46,00

             14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                                     3,10

 

             Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2010 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

             Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebliğ olunur.

 
 Tarih : 1.1.2010   (Bu haber toplam 2794 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com