VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

29.10.2009
2009/109  - Sigortalı Bildirimi ve İşyerine İlişkin Bildirimler İçin Verilen Belgelerin Birleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasların Yer Aldığı 12.10.2009 tarihli ve 2009-121 sayılı Genelge

Bilindiği üzere 28 Şubat 2009 tarih ve 27115 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de, 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5510 sayılı Kanuna ek 1 inci madde ilave edilmiş olup, söz konusu düzenleme 01.08.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması

          Ek Madde 1 – İşverenler tarafından 8’inci, 9’uncu ve 11’inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3’üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer.

          Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz.

          Geçici 20’nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.

          Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Yapılan düzenleme uyarınca, işverenler tarafından 5510 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi uyarınca yapılan Sigortalı bildirimi ve tescili, 9’uncu maddesi uyarınca yapılan sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirim ve 11’inci maddeye göre yapılan işyerine ilişkin bildirimler 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren aşağıdaki bildirimlerin de yerine geçecektir:

a) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yapılan işyeri ile ilgili 1 ay içinde yerine getirmesi gereken bildirim,

b) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62’nci maddesi uyarınca işveren tarafından işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan bildirim,

c) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48’inci maddesi uyarınca işveren tarafından hizmet akdinin 4447 Sayılı Kanun’da belirtilen İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartlarında belirtilen nedenlerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında hazırlanan ve 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu’na gönderilen İşten Ayrılma Bildirgesi,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yapılan işyeri ile ilgili 1 ay içinde yerine getirmesi gereken bildirim.

Bu defa, 12 Ekim 2009 tarih 2009/121 sayılı Genelge ile 5838 sayılı Kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecek belgelerin birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.

 

 
 Tarih : 30.10.2009   (Bu haber toplam 3011 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com