VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

16.10.2009
2009/106 - Gelir İdaresi Baskanlığı Anayasa Mahkemesinin İptal Kararları İle İlgili Basın Açıklaması Yaptı.

Anayasa Mahkemesinin 15 Ekim 2009 Tarihli toplantısında alınan kararla Gelir Vergisi Kanununa sonradan eklenen ve büyük tartısmalar yaratan bazı maddeler iptal edilmistir.
İptal edilen düzenlemeler sunlardır:
1-Menkul sermaye gelirlerinde Türk vatandaslarına (tam mükelleflere) % 10 oranında stopaj
uygulanırken yabancı yatırımcılara (dar mükellefler) stopaj oranın sıfır olması,
2-Yapılan tarife değisikliği ile birlikte ücret gelirlerinin de % 35 lik vergi dilimine tabi tutulması
düzenlemesi,
3- Yatırım indirimi uygulaması kaldırılırken devreden yatırım indirimi hakkından yararlanma
süresinin 3 yılla sınırlanması.
Diğer iptal hükümlerinden bazılarının 6 ay bazılarının da 9 ay sonra yürürlüğe
girmesi de kararlastırılmıstır.
Gelir İdaresi Baskanlığının basın açıklaması bu geçis sürecinde nasıl uygulama yapılacağına
iliskindir.

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BASKANLIĞI
Bilindiği üzere, 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren vergileme rejimiyle, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapılmasını öngören ve finansal araçların aynı sekilde vergilendirilmesini sağlayan bir sistem uygulamaya konulmustur.

01/01/2006-31/12/2015 tarihleri arasında uygulanması öngörülen bu vergileme rejimine
iliskin yasal düzenleme, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer almakta olup,
anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında yer alan ve dar mükellefler için geçerli olan tevkifat
oranı, 5527 sayılı Kanunla yapılan değisiklikle 07/07/2006 tarihinden itibaren % 0 olarak
uygulanmaktadır.

Ancak, 07/07/2006 tarihinden itibaren % 0 olarak uygulanan söz konusu tevkifat oranına iliskin “Dar mükellef gerçek kisi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulanır.” hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edildiği ve iptal hükmünün de Resmî Gazete’de yayımlanmasından baslayarak dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenilmis bulunulmaktadır.
Ayrıca, Anayasa Mahkemesince Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35’lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmü iptal edilmis ve iptal kararının da Resmi Gazetede yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüstür.Anayasa Mahkemesi Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilgili geçici 69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini de iptal etmistir. Bu sekilde yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması da ortadan kalkmıs bulunmaktadır. Mahkeme, yatırım indirimiyle ilgili iptalin, kararın Resmi Gazete’de yayımıyla birlikte yürürlüğe girmesine hükmetmistir.

Bu asamada Mahkemenin gerekçeli kararı beklenilmekle birlikte, iptal hükümlerinin Resmî Gazete’de yayımlanmasından baslayarak;
· Geçici 67 inci maddeyle ilgili kararın Resmi Gazetede yayımlanmasını takip
eden dokuzuncu ayın sonunda,
· Ücretlerin vergilendirilmesine iliskin kararın da Resmi Gazetede yayımlanmasını
takip eden altıncı ayın sonunda,
yürürlüğe girecek olması nedeniyle anılan hükümlerle ilgili uygulamalar, söz konusu
süre içinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aynen devam edecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

 
 Tarih : 18.10.2009   (Bu haber toplam 3026 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com