VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

14.04.2009
2009/053 - Alkollü İçeceklerde Maktu ÖTV’ye Geçildi.
14 Nisan Tarihli Resmi gazete’de yayınlanan 2009/14882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
alkolü içeceklerdeki nispi vergi oranları kaldırılarak maktu vergilemeye geçildi. Bu düzenleme
ile alkollü içeceklerin vergi miktarı azaltılmış oldu.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2009/14882 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2009 tarihli ve 281 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
6/4/2009 Tarihli ve 2009/14882 Sayılı Kararnamenin Eki Karar
MADDE 1 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
III SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
Vergi
Asgari
Maktu
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Oranı (%)
Vergi
Tutarı(TL/lt)
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25 -
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 0,26
22.04
Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası
(20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 63 1,75
(2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 11,25
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu
maddelerlearomalandırılmış) 0 15,50
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar 0 12,25
2206.00 Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal
şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle
alkolsüz içkilerin karışımları 0 1,75
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar 0 60,00
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol
vedamıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi
ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) 0 60,00
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)
edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler,
likörler ve diğer alkollü içecekler
0 60,00
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az
olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç , (2208.20, 2208.50,
2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen
alkollü içkiler 0 50,00
2208.50 Cin ve Geneva 0 40,00
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 40,00
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 60,00
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 60,00
2208.70 Likörler 0 55,00
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 60,00
2208.90.48.00.11 Rakı 0 36,00
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
2208.90.71.00.11 Rakı 0 36,00
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
 
 Tarih : 14.4.2009   (Bu haber toplam 1663 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com