VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

14.04.2009
2009/052 - Bazı Malların KDV Oranlarında İndirim Yapıldı.

14 Nisan Tarihli Resmi gazete’de yayınlanan 2009/14881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
daha önce KDV oranları indirilen mallara yenileri eklendi. İndirimli KDV oranları 15.04.2009
tarihinde uygulanmaya başlıyor.
Bu mallara ilişkin yeni KDV oranları da 30.06.2009 tarihine kadar geçerli olacak.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2009/14881
Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik
yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2009 tarihli ve 281 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. 6/4/2009 Tarihli ve 2009/14881 Sayılı Kararnamenin Eki Karar
MADDE 1 – Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan mallar, 25/3/2009 tarihli ve 2009/14812 sayılı
Kararnamenin eki Karar ekinde yer alan (1) sayılı cetvele eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
(1) SAYILI CETVEL
G.T.İ.P No EŞYANIN TANIMI
8426.91 Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar
84.27 Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları
8430.69.00.00.00 Diğerleri (Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar)
8504.40.30.10.11 Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.30.10.12 Stabilize güç kaynakları
8504.40.30.90.00 Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve
bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)
8515.21.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere rezistans kaynağı
yapmaya mahsus makina ve cihazlar)
8515.29 Diğerleri (Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar)
8515.31.00.00.00 Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar)
8515.39 Diğerleri (Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina
ve cihazlar)
8517.18.00.00.19 Diğerleri (Telefon cihazları)
8517.62.00.90.00 Diğerleri (Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye
veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar)
8517.70.90.00.29 Diğerleri
8523.40.25.00.00 Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar
(Lazer okuma sistemleri için diskler)
8523.40.45.00.19 Diğerleri (Otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da
kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar)
8542.31.90.00.00 Diğerleri (İşlemciler ve kontrolörler (bellekler, dönüştürücüler, mantık
devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile mücehhez olsun olmasın)
8544.42.90.00.00 Diğerleri (Bağlantı parçalan takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen
diğer elektrik iletkenleri)
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.81.00.00.00 Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar)
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

 
 Tarih : 14.4.2009   (Bu haber toplam 1668 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com