VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

09.04.2009
2009/051 - Alacak ve Borç Senetleri Reeskontları ile İlgili Faiz Oranları İndirilmiştir.

TC Merkez Bankası tarafından 28 Aralık 2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı, 28 Aralık 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık % 25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 27 olarak belirlenmişti

Bu defa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 9 Nisan 2009 tarih ve 27195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı, 9 Nisan 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık % 19, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 20 olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun alacakların değerlemesi ile ilgili 281 ve borçların değerlemesi ile ilgili 285 inci maddelerine göre alacaklar ve borçlar, mukayyet değerleriyle değerlenecek olup vadesi henüz gelmemiş olan senede bağlı alacaklar ile borçların, değerleme gününün kıymetine irca olunması mümkündür. Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanmış ise bu nispet, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddi uygulanır. Alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükelleflerin, borç senetlerini de aynı şekilde işleme tabi tutmaları zorunludur.

Alacak senetleri ile borç senetlerinin reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto yöntemi, T.C.M.B. tatbikatına paralellik arzetmekte olup, reeskont hesaplamalarına ilişkin detaylı açıklamalar, 02.03.1995 tarihli ve 22218 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 238 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeralmıştır.

Sözkonusu Tebliğ’de yeraldığı üzere faiz oranı belli olmayan alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, T.C.M.B. tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen % 20 faiz oranının dikkate alınması gerekmektedir.

Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 02.08.1997 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlanan faiz oranları aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI

 

 

 

 

Vadelerine En Çok 3 Ay Kalan Senetler Karşılığında;

 

 

 

 

 

Yürürlük Tarihi

İskonto

Avans

T.C. Merkez Bankası Tebliği

 

Faiz Oranı

Faiz Oranı

(Resmi Gazete Tarih ve No)

02/08/1997

67

80

02.08.1997 – 23068

30/12/1999

60

70

30.12.1999 – 23922

17/05/2002

55

64

17.05.2002 – 24758

14/06/2003

50

57

14.06.2003 – 25138

08/10/2003

43

48

08.10.2003 – 25253

15/06/2004

38

42

15.06.2004 – 25493

13/01/2005

32

35

13.01.2005 – 25699

25/05/2005

28

30

25.05.2005 – 25825

20/12/2005

23

25

20.12.2005 - 26029

20/12/2006

27

29

20.12.2006 - 26382

28/12/2007

25

27

28.12.2007 - 26740

09/04/2009

19

20

09.04.2009 - 27195

 

 
 Tarih : 9.4.2009   (Bu haber toplam 1638 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com