VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

29.03.2009
2009/047 - Gayrimenkul Alım Satımındaki Tapu Harcı Binde 5’e İndirildi.

30.06.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan
ayrı ayrı olmak üzere binde 15 oranında uygulanan tapu harcı oranı binde 5’e indirildi.
Sözkonusu kararname aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.

 


29 Mart 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27184
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2009/14813
492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında yer alan nispi harçların yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/3/2009 tarihli ve 263 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mükerrer 138 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. S. YAZICIOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı B. ATALAY M. S. YAZICIOĞLU K. UNAKITAN H. ÇELİK İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı
F. N. ÖZAK R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı F. ÇELİK M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı


25/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14813 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
MADDE 1 – (1) 30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 15” nispetinde alınan tapu harçları “binde 5” olarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 
 Tarih : 30.3.2009   (Bu haber toplam 1680 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com