VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

25.03.2009
2009/044 - Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 27 Mart Akşamına Uzatıldı.

2008 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi dahil) verilme süresi 27 Mart 2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin sirkülerin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir Vergisi Sirküleri/72
Konusu :Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi : 25 /03/2009
Sayısı :GVK-72/2009-2/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
İlgili olduğu maddeler :Gelir Vergisi Kanunu Madde 92, 117 ve Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28
İlgili olduğu kazanç türleri :Tüm Gelir Unsurları.
1.Giriş
Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.
2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, 2008 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2009 yılı Mart ayının başından 25 inci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı
Kanunun 117 nci maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden  tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, 5615 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesiyle Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2008 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi dahil) verilme süresi 27 Mart 2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle,
mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.

 
 Tarih : 25.3.2009   (Bu haber toplam 1621 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com