VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

21.03.2009
2009/042 - Yatırımlar ve İstihdamın Teşviki için 1 no lu Sirküler Yayınlandı.
Gelir idaresi Başkanlığınca yayınlanan 1 No.lu Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinde
5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerin gelir vergisi
stopajı teşviki uygulamasına ilişkin süreler konusunda açıklamalar yer almaktadır.
Anılan sirküler aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.20 Mart 2009
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
Yatırımların ve İstihdamın Tesviki Sirküleri / 1
Konusu : 5084 sayılı Tesvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı tesviki uygulama süreleri
Tarihi : 19/03/2009
Sayısı : 5084-1/2009-1/ Aylık Muhtasar Beyanname
İlgili olduğu maddeler Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98, 5084 Sayılı Kanun Madde 3, 7/h
İlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler
1. Giris
5084 sayılı Tesvik Kanunu[1] kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerin gelir vergisi stopajı tesviki uygulamasına iliskin süreler bu sirkülerin konusunu olusturmaktadır.
2. Yasal Düzenleme
5838 sayılı Kanunun[2] 32 nci maddesinin onüçüncü fıkrasıyla "5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Tesviki ile Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan "31.12.2008" ibareleri "31/12/2009" seklinde değistirilmis, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan "31/12/2007" ibaresinden önce gelmek üzere "31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar," ibaresi eklenmistir." seklinde değisiklik yapılmıs olup bu hüküm 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmistir.
3. Gelir Vergisi Stopajı Tesviki Uygulama Süreleri
5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı tesviki uygulaması, 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni ise
baslayanlar ile 1/4/2005 tarihinden önce ise baslamıs olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 31/12/2009 tarihine kadar
uzatılmıstır.
Öte yandan, 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin onüçüncü fıkrasıyla değisik 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendine göre, bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle uygulanacak vergi tesviki 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın,
-31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 tarihine kadar,
-01/01/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için bes yıl süreyle,
-31/12/2008 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için dört yıl süreyle,
-31/12/2009 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için üç yıl süreyle
uygulanacaktır.
Tesvik uygulaması Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri için, 5615 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (D) fıkrası ile 5084 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci madde gereği 5615 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren, maddede yer alan sartları tasımaları kaydıyla, 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.
4. Ocak 2009 Ayına İliskin Uygulama
5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı tesviki uygulamasından yararlanma süresi 31/12/2008 tarihinde sona eren yatırımlar için sürenin 31/12/2009 tarihine kadar uzatıldığına iliskin 5838 sayılı Kanun, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 28/02/2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıstır.
Bu nedenle, tesvik kapsamında olan mükelleflerin Ocak 2009 dönemine ait muhtasar  beyannamelerinin terkin kapsamında değerlendirilebilmesi amacıyla, Ocak 2009 dönemine iliskin olarak düzeltme beyannamesi vermeleri halinde 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme islemi yapılarak red ve iade edilecektir.
Duyurulur.

Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Baskanı
[1] 06/02/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıstır.
[2] 28/02/2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıstır

 
 Tarih : 22.3.2009   (Bu haber toplam 1539 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com