VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

20.03.2009
2009/041 - Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketleri, Uygulayacakları Faiz oranları İle Alacakları Diğer Masraf ve Gelirlerinin Azami Oranlarını Bankalar Gibi Belirleyeceklerdir

15 Mart 2009 tarih 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3069 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren faktoring ve finansman şirketlerinin uygulayacakları faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerinin azami oranlarını, bankaların kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaat ve tahsil olunacak masraf oranlarına ilişkin tabi olduğu usul ve esasların belirlendiği 9 Aralık 2006 tarih ve 26371 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ”deki usul ve esaslara göre belirlemeleri gerektiği düzenlenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun “Faiz oranları ile diğer menfaatler” başlıklı 144 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azamî miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkili bulunmakta, isterse bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilmektedir.

Bakanlar Kurulunca 16/10/2006 tarihinde kararlaştırılan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerden Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar” uyarınca T.C.M.B’ce yayımlanan (9/12/2006 tarih ve 26371 sayılı Resmi Gazete) 2006/1 sayılı “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ” ile bankaların kredi verme işlemlerinde uygulayacakları faiz oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin uymaları gereken esaslar ve şartlar belirlenmiştir.

Tebliğ’in 4 üncü maddesi uyarınca, bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenmektedir. Tebliğ’in 6 ncı maddesi uyarınca ise bankalarca serbestçe belirlenen kredi işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları uygulamaya konulmadan önce T.C.M.B. İdare Merkezince tespit edilecek esaslar çerçevesinde T.C.M.B.’ye bildirilmeli ve banka şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan edilmelidir.

Diğer taraftan, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca B.D.D.K., bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre faaliyette bulunacak faktoring ve finansman şirketlerinin uygulayacakları faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerin azami oranlarını tespite veya serbest bırakmaya yetkili bulunmaktadır.

B.D.D.K., 15 Mart 2009 tarih ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3069 sayılı ve 12 Mart 2009 tarihli B.D.D.K. Kararı ile bu yetkisini kullanmış olup, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, faktoring ve finansman şirketlerinin uygulayacakları faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerinin azami oranlarının belirlenmesinde de, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesinin esas alınmasına ve bu meyanda Bakanlar Kurulunca 16/10/2006 tarihinde kararlaştırılan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerden Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar” uyarınca T.C.M.B’ce yayımlanan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ”de bankalar için belirlenen kredilere uygulanacak faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaat ve tahsil olunacak masraf oranlarına ilişkin usul ve esasların uygulanmasına karar vermiştir.

Dolayısıyla 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren faktoring ve tüketici finansman şirketleri, bundan böyle uygulayacakları faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerinin azami oranlarını, bankalar gibi, yukarıda yer verilen “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ”in 4 ve 6 ıncı maddelerinde yer alan esaslara göre belirlemek durumundadırlar.

Bilgilerinize Sunulur.

 
 Tarih : 21.3.2009   (Bu haber toplam 1830 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com