VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

20.02.2009
2009/032 - Serbest Bölgelerdeki Ücret Uygulamaları Hakkında.

Serbest bölgelerdeki düzenlemelerle ilgili değişiklik yapan ve 25.11.2008 tarih ve 27065
Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 5810 Sayılı Kanunu daha önce duyurmuştuk.
Bu kanun ile 31.12.2008 tarihi itibariyle sona eren bazı vergi teşviklerinin süresi uzatılmıştı.
Anılan 5810 sayılı Kanun'la, serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunanların, üretilen
ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç etmeleri koşuluyla istihdam
ettikleri personele ödedikleri ücretlerin, Avrupa Birliğine tam üyelik tarihine kadar gelir
vergisinden müstesna olması öngörülmüş, bu düzenleme 01.01.2009 tarihinden geçerli
yürürlüğe girmiştir.
Eski uygulamada ise 06.02.2004 tarihi itibariyle Faaliyet Ruhsatı almış olanların, bölgede
istihdam ettikleri personelinin ücretleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın 31.12.2008 tarihine
kadar,  şayet ruhsat süresi bu tarihten önce bitiyorsa bu tarihe kadar, gelir vergisinden müstesna
tutuluyordu.
Buna göre, serbest bölgelerde faaliyette bulunup, üretilen ürünlerin en az % 85'ini ihraç etme
koşulunu sağlayamayanların, istihdam ettikleri personelin ücretleri, 01.01.2009 tarihinden
itibaren gelir vergisi stopajına tabi olacak ve bu ücretler Ocak 2009 döneminden itibaren ilgili
dönemlerin muhtasar beyannamelerine dahil edilecektir.


Bilgilerinize Sunulur.

 

 

.

 
 Tarih : 20.2.2009   (Bu haber toplam 1731 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com