VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

12.02.2009
2009/027 - Tecil Terkin Kapsamında Alınan ÖTV li Ürünlerle İlgili Fazladan Ödenen KDV İade Alınabilecek.
Bilindiği gibi ÖTV Kanunundaki düzenleme uyarınca Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)
cetvelindeki malların (solvent ürünleri ve ağır yağlar) bu (I) sayılı listeye dahil olmayan
malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV teminat alınmak
suretiyle tecil olunmaktadır.

Söz konusu malların; tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde ÖTV
Kanununa ekli (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil
edilen ÖTV terkin edilmektedir.

Bu uygulama ile hem yüksek ÖTV uygulanarak solvent ürünlerinin amaç dışı kullanılması
(kaçak akaryakıt imali gibi) önlenilmeye çalışılmakta hem de bu şekilde tecil sistemi
uygulanarak boya üretim sektöründe olduğu gibi imalatçıların bu ürünleri daha düşük
maliyetle teminine imkan verilmeye çalışılmaktadır.

Ancak hesaplanan ÖTV de KDV matrahına dahil olduğundan bir kısmı yukarıda anlatıldığı
şekilde tecil edilmiş olsa bile ÖTV nin tamamı üzerinden KDV hesaplanmakta bu da boya
üretim sektöründe olduğu gibi bu solvent ürünlerini üretimde kullanan firmalara fazladan KDV
ödenmesi sonucuna doğuran ek yükler getirmektedir.

Bu nedenle 112 no.lu KDV tebliği ile solvent ürünlerini tecil terkin sistemiyle alıp imalatta
kullanan sanayicilere özel bir uygulama getirilmiştir.

Yeni uygulamada tecil edilen ÖTV ye isabet eden KDV tutarı “fazladan ödenen KDV” kabul
edilmekte ve en erken ÖTV’nin terkin işleminin yapıldığı dönemde vergi inceleme veya
yeminli mali müşavir tasdik raporu ile teminat aranılmaksızın iade edilmesine imkan
tanınmaktadır.

İade yapılması için alıcılar tarafından fazla ödenen KDV’nin; ilgili vergi dairesinin tecil edilen
ÖTV’nin terkin edildiğini satıcı mükellefin vergi dairesinden teyit alınması gerekmektedir.
İade İslemine İliskin Usul Ve Esaslar

İade işlemi 91 No.lu KDV Genel Tebliğinin “j” bölümündeki esaslara göre yapılacaktır. 91
no.lu Genel Tebliğdeki açıklamalar şöyledir:
1. İade talep edilebilmesi için fazla veya yersiz verginin indirim konusu yapıldığı dönemle iade
talebinin yapıldığı dönem arasındaki dönem beyannamelerinin tamamında “Sonraki
Dönemlere Devreden KDV” bulunması gerekmektedir. Herhangi bir dönemde devreden vergi
bulunmaması halinde fazla veya yersiz ödenen verginin iadesi söz konusu olmayacaktır.
Bütün dönemlerde devreden vergi bulunması halinde devreden vergi tutarları ile fazla veya
yersiz ödenen vergi tutarının mukayesesi yapılacaktır. Bu mukayese sonunda:
- Devreden vergi tutarları bütün dönemlerde fazla veya yersiz ödenen vergiden fazla ise
fazla veya yersiz ödenen verginin tamamı iade olarak talep edilebilecektir.
- Devreden vergi tutarları bir veya bir kaç dönemde fazla veya yersiz ödenen vergi
tutarından küçükse, en küçük olan devreden vergi tutarı kadar iade talep edilebilecektir.
- Fazla veya yersiz ödenen vergi iade hakkı doğuran “diğer” işlemlerle ilgili ise bu
işlemlerle ilgili iade hesaplarına dahil edilmeyecektir. İade, bu bölümde düzenlendiği şekilde
yapılacaktır. Aradaki dönemlerde iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili iade hesabına dahil
edilmişse, dahil edilen kısım bu bölüme göre yapılacak iade hesabında dikkate
alınmayacaktır.
2. İade talebi bir dilekçe ile yapılacaktır. Bu dilekçede;
- fazla veya yersiz ödendiği öne sürülen vergi tutarı,
- fazla veya yersiz verginin indirim konusu yapıldığı dönem ile iade talebinin yapıldığı
dönem arasındaki bütün dönem beyannamelerinde “sonraki dönemlere devreden KDV”
satırındaki tutarların bir listesi,
- yukarıdaki şekilde belirlenecek iade tutarı, yer alacaktır.
Dilekçe, iade talebinin yapılacağı dönem beyannamesinin ekinde verilecektir. Bu beyannamede dilekçede belirtilen iade tutarı 28 inci satır toplamından düşülüp 29 uncu satıra
ilave edilecektir.


Bilgilerinize Sunulur.
 
 Tarih : 12.2.2009   (Bu haber toplam 1615 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com