VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

11.02.2009
2009/025 - SGK'na Prim Borcu Olan İşletmelere Taksitlendirme İmkanı Getirildi

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak olan taksitlendirmeye ilişkin usul ve esaslar 2009-20
no.lu Genelge ile açıklandı. Buna göre tahsilatla görevli her bir ünite başına (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik Merkezi bazında) ve borç türü (sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası vb.) itibarıyla 2.000.000 TL na kadar olan borçlar tecil edilebilecek. 50.000 TL na kadar olan borçların taksitlendirilmesinde teminat aranmayacak.
Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde;
“Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilecektir.
Rasyonun;
a) “1,5” ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin azami 36 aya
kadar,
b) “1,51” ila “2,00” aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin, azami
30 aya kadar, eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde idarece ödeme planına
Bağlanabilecektir.
Yukarıda belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup, tecil ve
taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az sürede tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.
Yine, yukarıdaki formüle göre yapılacak hesaplama sonucu bulunacak rasyonun
“2,01” ve üzerinde olması halinde ise, borçluların tecil ve taksitlendirme talepleri
reddedilecektir.
Borç türü bazında 100.000TL ve altında olan borçluların “çok zor durum” halinin tespiti kendi
beyanlarına göre kabul edilecek.
Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan borçluların, herhangi bir borç türü
bazında tecile konu borçları toplamının 100.000TL üzerinde olması durumunda; “çok zor
durum” halinin tespitinde;
• Halka açık olan şirketlerin Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son bilanço esas
alınarak likidite oranı Kurumca hesaplanacak,
• Bunlar dışında kalan borçlular yönünden ise, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ve
faaliyet belgesine sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce yukarıdaki formüle göre hesaplanacak likidite oranına göre işlem yapılacak.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 
 Tarih : 11.2.2009   (Bu haber toplam 1615 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com