VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

15.01.2009
2009/013 - Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bazı Vergilerini Bankalardan Ödenmesine İlişkin Duyuru
Kurumlar vergisi mükelleflerine bazı vergilerini vergi dairesi veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi zorunluluğu getirilmişti.
Gelir İdaresi Başkanlığı’da bu konuda bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyurunun tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

Bazı Amme Alacaklarının Vergi Dairesi Veznelerine Nakden veya Çekle Ödenmesi Yerine Tahsilata Yetkili Kılınan Bankalara Ödenmesi Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Duyuru
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 5035 sayılı Kanunla değişik 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, amme borçlularının yapacakları ödemeleri özel ödeme şekilleri kullanmak suretiyle yapmalarına zorunluluk getirmeye Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ve bu yetkinin tahsil daireleri, amme alacağının türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar itibarıyla topluca veya ayrı ayrı kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Bakanlığımıza verilen bu yetkiye istinaden, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.01.2008 tarihinden sonra kanuni süresi içerisinde verecekleri kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannameleri üzerine tahakkuk ettirilecek amme alacaklarının vergi daireleri veznelerine nakden veya çek ile ödeme yapılması yerine  demelerin tahsilata yetkili kılınan bankalar aracılığıyla yapmaları zorunluluğu getirilmişti.
29.06.2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:A Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonrasında borçlusu, türü ve uygulamanın başlangıç tarihi aşağıdaki tabloda yer alan amme alacaklarının yine aynı tabloda yer alan tarihlerden itibaren vergi dairesi veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi zorunluluğu  etirilmiştir.

No
Amme Borçlusu
Amme Alacağının Türü
Uygulamanın
Başlangıç Tarihi
1.
Kurumlar vergisi
mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisi
01.01.2008
2.
Kurumlar vergisi
mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisine
mahsuben ödenecek geçici vergi
01.01.2008
3.
Kurumlar vergisi
mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen (sorumlu sıfatıyla beyan
edilenler dahil) katma değer vergisi
01.01.2009
4.
5.
Kurumlar vergisi
mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen gelir stopaj vergisi
01.01.2009
 
 Tarih : 15.1.2009   (Bu haber toplam 1770 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com