VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

05.01.2009
2009/006 - Araç Satısları 2010’a Kadar Yine Noterlerden Yapılabilecek.

Bilindiği gibi 5766 Sayılı kanunla yapılan düzenlemeler ile araç satıslarının trafik sube veya
bürolarından yapılması esasına geçilmisti.
Bu uygulama önce 2008 sonuna ertelenmisti. Bu kez 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun4 29 uncu maddesinin (6) numaralı fıkra hükmüyle, bu uygulama 2010 yılına
ertelendi.
Konuya iliskin olarak yayınlanan Tebliğin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.


32 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No :27097 (7. Mükerrer)
Resmi Gazete Tarihi :31/12/2008
Kapsam :
5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değisiklikle, tescil edilmis motorlu kara tasıtlarının her türlü satıs ve devirlerinin trafik tescil sube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıs, anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değistirilmisti.
Ancak, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin (6) numaralı fıkra
hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi
"31/12/2009 tarihinde" seklinde değistirilmistir.
Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Tasıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin5 "II - Motorlu Kara
Tasıtları Mükellefiyet Kaydı" baslıklı kısmının yürürlük tarihi de, 31/12/2009 tarihine
ertelenmistir.
Tebliğ olunur.
-----------
1 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
2 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
3 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
4 31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
5 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıstır.

 
 Tarih : 6.1.2009   (Bu haber toplam 1678 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com