VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

02.01.2009
2009/004 - 2009 Yılında Uygulanacak Olan Kıdem Tazminatı ile Aile ve Çocuk Yardımı Tutarları Belirlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 27 Aralık 2008 tarihinde kabul edilen ve 31.12.2008 tarih ve 27097 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması beklenen, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 21 inci maddesi ile ilk altı aylık dönemde uygulanacak memur maaş katsayısı (0,053505), taban aylığı katsayısı (0,7084); ikinci altı aylık dönemde uygulanacak memur maaş katsayısı (0,05592), taban aylığı katsayısı ise (0,74348) olarak belirlenmiştir.

Bu katsayılara göre 2009 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı ile aile ve çocuk yardımı tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.


1. 1 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 döneminde uygulanacak tutarlar:

1.1. Kıdem Tazminatı
1 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,053505, taban aylığı katsayısı ise 0,7084’dir. Buna göre, 1 Ocak 2009 – 30 Haziran 2009 tarihleri arasında geçerli kıdem tazminatı tavan tutarı aşağıdaki şekilde 2.260,04 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kıdem Aylığı

500*0,053505=

26,75

Taban Aylığı

1.000*0,7084=

708,40

Gösterge

(8.000+1.500)*0,053505*3=

1.524,89

 

Toplam (TL)

2.260,04

 

1.2. Çocuk Yardımı
1 Ocak - 30 Haziran 2009 tarihleri arasında geçerli çocuk yardımı tutarı;

- 0-6 yaş (72’nci ay dahil) grubunda yer alan çocukların her biri için (500*0,053505 =) 26,75 TL’dir.

- 0-6 yaş grubu dışında kalan çocukların her biri için (250*0,053505 =) 13,38 TL’dir.

 1.3. Aile Yardımı
1 Ocak - 30 Haziran 2009 tarihleri arasında geçerli aile yardımı tutarı (1.500*0,053505 =) 80,26 TL’dir.

2. 1 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında uygulanacak tutarlar:

2.1. Kıdem Tazminatı
1 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,05592, taban aylığı katsayısı ise 0,74348’dır. Buna göre, 1 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli kıdem tazminatı tavan tutarı aşağıdaki şekilde 2.365,16 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kıdem Aylığı

500*0,05592=

27,96

Taban Aylığı

1.000*0,74348=

743,48

Gösterge

(8.000+1.500)* 0,05592*3=

1.593,72

 

 Toplam (TL)

2.365,16

 

2.2. Çocuk Yardımı
1 Temmuz - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli çocuk yardımı tutarı;

- 0-6 yaş (72’nci ay dahil) grubunda yer alan çocukların her biri için (500*0,05592 =) 27,96 TL’dir.

- 0-6 yaş grubu dışında kalan çocukların her biri için (250*0,05592 =) 13,98 TL’dir.

2.3. Aile Yardımı
1 Temmuz - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli aile yardımı tutarı (1.500*0,05592 =) 83,88 TL’dir.

1 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasında uygulanacak memur maaş ve taban aylığı katsayılarının Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirlenmesi durumunda ikinci altı aylık dönemde gelir vergisinden istisna edilecek yurtiçi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hesaplanarak ayrıca bildirilecektir.

 
 Tarih : 2.1.2009   (Bu haber toplam 1996 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com