VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

02.01.2009
2009/002 - Solvent Ürünleriyle İlgili Gümrük Genel Tebliği Yayınlandı
31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 6. mükerrer gazetede sözü edilen G.T.İ.P ve tanımı yer alan esyanın serbest dolasıma giris islemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğüne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.

Bilgilerinize Sunulur.


31 Aralık 2008 ÇARSAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (6. Mükerrer)
TEBLİĞ
Gümrük Müstesarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İSLEMLERİ)
(SERİ NO: 67)
MADDE 1 – (1) Asağıda G.T.İ.P ve tanımı yer alan esyanın serbest dolasıma giris islemleri sadece İzmit Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğüne bağlı Gebze Petrokimya Ürünleri Đhtisas Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.
G.T.İ.P. Esyanın Tanımı 2707 Yüksek sıcaklıkta taskömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan müstahzarlar
2710.11.11.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar
2710.11.21.00.00 White spirit
2710.11.25.00.00 Diğerleri
2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.11.90.00.11 Diğer solventler (çözücüler)
2710.11.90.00.19 Diğerleri
2710.19.11.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.15.00.00 2710.19.11.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal değisime tabi tutulacak olanlar
2710.19.29.00.00 Diğerleri
2710.19.31.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.35.00.00 2710.19.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal değisime tabi tutulacak olanlar
2710.19.41.00.29 Diğerleri
2710.19.45.00.29 Diğerleri
2710.19.49.00.18 Diğerleri
2710.19.51.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.55.00.00 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal değisime tabi tutulacak olanlar
2710.19.71.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal değisime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00 Disli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00 Metal islemeye mahsus bilesikler, kalıp çıkarma yağları, asınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
2710.19.99.00.21 Spindleoil
2710.19.99.00.22 Lightneutral
2710.19.99.00.23 Heavyneutral
2710.19.99.00.24 Brightstock
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar
2710.19.99.00.98 Diğerleri
2713.90 Petrol yağlarının ve bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
2901.10.00.90.11 Hekzan
2901.10.00.90.12 Heptan
2901.10.00.90.13 Pentan
2902.11.00.00.00 Siklohekzan
2902.20.00.00.00 Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00 o-Ksilen
2902.42.00.00.00 m-Ksilen
2902.44.00.00.00 Ksilen izomerleri karısımları
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE)
(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri veya sanayicilerin ihtiyaçları için getirilip antrepolara alınan ve buralarda sanayicilere devredilen tebliğ kapsamı esyanın, serbest dolasıma giris beyannameleri sanayiciler adına düzenlenmek kosuluyla, serbest dolasıma girisine iliskin gümrük islemleri, Ankara Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Atas Rafineri Gümrük Müdürlüğü ile Adana Gümrük Müdürlüğü, Sinop Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Bursa Gümrük
Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Yarımca Gümrük Müdürlüğü, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüğü'ne bağlı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü'nden yaptırılabilir.
(3) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan esyanın serbest dolasıma giris islemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ ile 15/3/2007 tarih ve 26463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İslemleri) yürürlükten kaldırılmıstır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müstesarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müstesarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 Tarih : 2.1.2009   (Bu haber toplam 1768 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com