VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

31.12.2008
2008/203 - Malul Ve Engellilerin Araçlarına ÖTV İstisnası
4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen araçların sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmistir.
Konuya iliskin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.Sayı B.07.1.GĐB.0.52-5200.39-
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir idaresi Baskanlığı
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 5
Konusu : Sakatlık istisnasından yararlananlar listesi
Tarihi :
Sayısı : ÖTV-II/2008-1
İlgili olduğu madde : ÖTV Kanunu Madde 7/2, 15/2-a
1- Giris:
4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçların sakatlık derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmistir.
Ayrıca, aynı maddenin (c) bendi hükmüyle, söz konusu araçları istisna kapsamında ilk  ktisabından sonra 5 yıl geçmeden deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkaran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı da ÖTV'den müstesna tutulmustur.
Bu hükümlere göre, ÖTV Kanununun 7/2. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen araçları ÖTV istisnasından yararlanarak ilk iktisabını yapanlar, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden ikinci bir aracı iktisaplarında istisnadan yararlanamamaktadır. Ancak istisnadan yararlanarak iktisabını yaptığı aracı deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkaran malul ve engelliler, hurdaya ayrılan aracın ilk iktisabından itibaren 5 yıl geçmemis olsa dahi ikinci bir aracı iktisaplarında ÖTV istisnasından yararlanabileceklerdir. Bu durumda ikinci aracın ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe, bir baska aracın iktisabında ÖTV istisnası uygulanamayacağı tabiidir.
2- Yapılan Düzenleme:
ÖTV Kanununun 7/2. maddesiyle düzenlenen istisna kapsamında islem yapacak olan motorlu araç ticareti yapanların, alıcıların 5 yıl içinde bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını, yararlanmıs olanların araçlarının deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılıp çıkarılmadığını tespit etmeleri amacıyla, malul ve engellilerin kimlik bilgileri ile istisnadan yararlandıkları araçların ilk iktisap dönemlerini  takip etme imkânı sağlanmıstır.
Motorlu araç ticareti yapan mükellefler, vergi dairesi baskanlıkları ve defterdarlıklar ile Gümrük Müstesarlığının, bir ay içinde istisna kapsamında araç iktisap edenlerle ilgili olarak hazırlayıp takip eden ay sonuna kadar Baskanlığımıza gönderdiği bildirimlere göre aylık periyodlar halinde güncellenen söz konusu listeyi Đnternet Vergi Dairesinden sorgulayabileceklerdir. Bu amaçla motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin, var ise mevcut kullanıcı kodu, parola ve sifrelerini kullanmaları, sifreleri yok ise bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, sifre ve parola almaları gerekmektedir.
Bu sekilde internet vergi dairesinden yapılacak sorgulamalarda, "Sorgulamalar" bölümünden "Sakatlık İstisnası  Bilgileri" bölümü seçilecektir. Sakatlık istisnası durumu sorgulanacak kisinin vergi numarası veya T.C. kimlik numarası yazılmak suretiyle sorgulama yapılabileceği gibi, "adı soyadı, baba adı ve doğum yılı" bilgileri yazılmak suretiyle de sorgulama yapılabilecektir.
Sorgulama yapılan kisinin daha önce ilk iktisabını yaptığı araç için ÖTV istisnasından  ararlanmıs olması halinde "Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yılı", "Aracın Alındığı Dönem" ile birlikte "Aracın Hurdaya Ayrılma Dönemi" bilgisi de görünecektir. Bu dönem, istisnadan yararlanılarak satın alındıktan sonra hurdaya ayrılan aracın hurdaya ayrıldığı dönem olup, "Aracın Alındığı Dönem" ile "Aracın Hurdaya Ayrılma Dönemi"nin farklı olması halinde, "Aracın Alındığı Dönem"den itibaren 5 yıl geçmis olup olmadığının göz önüne alınması gerekmektedir.
3- Sonuç:
ÖTV Kanununun 7/2. maddesiyle düzenlenen istisna kapsamında islem yapacak olan motorlu araç ticareti yapanlar, alıcıların daha önce bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını, yararlanmıs ise istisnadan yararlandığı tarihten itibaren (ay bazında) 5 yıl geçip geçmediğini internet vergi dairesinden sorgulama yapmak suretiyle tespit edebileceklerdir.
Vergi daireleri ve gümrük idaresince bu kapsamda yapılan ilk iktisaplara iliskin bilgilerin takip eden ayın 20'sine kadar bildirildiği ve bu bilgilerin bilgi islem sisteminde yer almasının belli bir süreyi aldığı dikkate alınarak, istisnadan yararlanılan aracın veya hurdaya ayırmak suretiyle ikinci defa istisnadan yararlanılan aracın iktisap tarihi ile bu bilgilerin güncellenme tarihi arasında iki aylık süre bulunduğunun yapılacak sorgulamalarda dikkate alınması gerekmektedir. Motorlu araç ticareti yapanlar ile istisnadan yararlanmak isteyen malul ve engelliler arasında sorgulama bilgilerine iliskin ihtilaf doğması halinde, ilgili vergi dairelerinden bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.
Duyurulur.
M. Akif ULUSOY
Gelir idaresi Baskanı
 
 Tarih : 1.1.2009   (Bu haber toplam 1735 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com