VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

30.12.2008
2008/201 - KKDF Artık Taksit Tutarı İçerisindeki Anaparadan Alınacak.

Bilindiği üzere dövize endeksli kredilerde kur yükselmesi nedeniyle anaparanın
tamamındaki kur farkından kaynaklanan KKDF (ve dolayısıyla bunun üzerinden
BSMV) alınıyor bu da kredi ödemelerinde önemli artıslara yol açıyordu.
Yapılan düzenleme ile bundan böyle dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon
kesintileri, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem
faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karsılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı
üzerinden hesaplanacak.
Dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasında, taksit ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki
kur arasındaki fark esas alınacak.

Sözkonusu kararın tam metni aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.

 

 

 


Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 2008/14420
Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 18/11/2008 tarihli ve 111378 sayılı yazısı üzerine 20/6/2001
tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/11/2008
tarihinde kararlastırılmıstır.
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintileri Hakkında Karar
MADDE 1 – (1) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamasında, dövize endeksli
ve diğer endeksli kredilerde fon kesintileri, taksit tutarı içindeki anaparanın kur farkı veya
endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karsılığı veya fark faizin (spread)
toplam tutarı üzerinden hesaplanır.
(2) Dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının
hesaplanmasında, taksit ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur
arasındaki fark esas alınır.
MADDE 2 – (1) Bu Kararda düzenleme yapılmayan hususlarda, mülga 12/5/1988 tarihli
ve 88/12944 sayılı Kararnamenin, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna kesinti
yapılmasına iliskin hükümleri, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi
uyarınca uygulanmaya devam olunur.
MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 
 Tarih : 1.1.2009   (Bu haber toplam 1574 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com