VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

23.12.2008
2008/191 - İlk Kez Cep Telefonu Abonesi Olacaklar 31,10 TL ÖTV Ödeyecekler.
01.01.2009 tarihinden itibaren ilk kez mobil telefon abonesi olacaklar (operatör değisiklikleri hariç) için yeniden değerleme oranına göre hesaplanan ÖTV 31,10 TL’dır.
Konuya iliskin olarak yayınlanan Tebliğ aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.


23 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27089
TEBLiĞ
Maliye Bakanlığından:
ÖZEL iLETiSiM VERGiSi GENEL TEBLiĞi
(SERi NO: 4)
Özel iletisim vergisi uygulamasına iliskin olarak asağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmustur.
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değisiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletisim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla iliskin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde besini asmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değisiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 3 Seri No'lu Özel Đletisim Vergisi Genel Tebliği2 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu3 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2008 yılı için 27,80 YTL olarak belirlenmisti.
20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2008 yılı için % 12 olarak tespit edilmistir.
Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2009 tarihinden itibaren 31,10 TL olarak uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
————————
1 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
2 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
3 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
 
 Tarih : 24.12.2008   (Bu haber toplam 1523 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com