VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

23.12.2008
2008/189 - 2009 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Değişti
01.01.2009 tarihinden itibaren Büyüksehir belediyelerinde ve diğer belediyelerde konutlara ve isyerlerine uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları belli oldu.
Buna göre; Büyüksehir belediyelerinde konutlar için çevre temizlik vergisi su tüketim miktarına göre metreküp basına 20 kurus olurken diğer belediyelerde bu tutar 16 kurus olarak uygulanacaktır.
Konuya iliskin olarak yayınlanan Tebliğ aşağıdadır.


Bilgilerinize Sunulur.


23 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27089
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 35)
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, isyeri ve diğer sekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp
basına büyüksehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; isyerleri ve diğer sekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyüksehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının
yüzde besini asmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıstır.
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (oniki) olarak tespit edilmis ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmis bulunmaktadır.
4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla(3) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurusta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmıs bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde bulundurularak düzenlenmistir.
Buna göre; 1/1/2009 tarihinden itibaren konutlar ile isyerleri ve diğer sekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi asağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.
1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp basına büyüksehir belediyelerinde 20 Kurus, diğer belediyelerde 16 Kurus olarak hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyüksehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmis su sebekesi haricinden karsılayan konutlara iliskin çevre temizlik vergisi, asağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait
tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
2. Đsyerleri ve Diğer Sekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Đsyerleri ve diğer sekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyüksehir belediyeleri ve büyüksehir
belediyeleri dısındaki belediyelerde asağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
2.1. Büyüksehir Belediyeleri Dısındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Büyüksehir belediyeleri dısındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi asağıda yer almaktadır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.900 1.500 1.180 950 780
2. Grup 1.190 900 700 560 470
3. Grup 780 600 470 390 300
4. Grup 390 300 230 190 150
5. Grup 230 190 130 119 95
6. Grup 119 95 67 54 40
7. Grup 40 33 23 20 16
2.2. Büyüksehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin besinci fıkrasına göre, büyüksehir belediyelerinde çevre temizlik
vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyüksehir
belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi asağıda yer almaktadır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.375 1.875 1.475 1.187 975
2. Grup 1.487 1.125 875 700 587
3. Grup 975 750 587 487 375
4. Grup 487 375 287 237 187
5. Grup 287 237 162 148 118
6. Grup 148 118 83 67 50
7. Grup 50 41 28 25 20
3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; besinci fıkradaki tarifede
yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve besinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin
nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer
almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(4) 7 nci maddesine
göre; konut, isyeri ve diğer sekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyüksehir belediye sınırları içinde bulunanlar
hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli
olarak uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
——————————
(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
(2) 20/11/2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
(3) 5/5/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
(4) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıstır.
 
 Tarih : 24.12.2008   (Bu haber toplam 1528 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com