VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

18.12.2008
2008/182 - Solvent Ürünlerinin ÖTV Oranlarında Değisiklik Yapıldı.

18.12.2008 tarih ve 27084 sayılı Resmi Gazete ile 2008/14387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların ÖTV tutarlarında değisiklik yapılmıstır.

Konuya iliskin olarak yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

18 Aralık 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27084
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/14387
Ekli “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İliskin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/12/2008 tarihli ve 115906 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/12/2008 tarihinde kararlastırılmıstır.

Abdullah GÜL
CUMHURBASKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Basbakan
C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bak. ve Basb. Yrd. Devlet Bakanı M. BASESGİOĞLU M. BASESGİOĞLU N. ÇUBUKÇU M. SİMSEK Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. S. YAZICIOĞLU M. A. SAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçisleri Bakanı B. ATALAY K. UNAKITAN H. ÇELİK M. H. GÜLER Dısisleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı V. F. ÇELİK V. EROĞLU M. M. EKER F. ÇELİK
Sağlık Bakanı V. Ulastırma Bakanı V. Tarım ve Köyisleri Bakanı Çalısma ve Sos. Güv. Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN M. H. GÜLER M. Z. ÇAĞLAYAN V. EROĞLU Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı V. Çevre ve Orman Bakanı

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETĐM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİSKİN KARAR

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara iliskin özel tüketim vergisi tutarları asağıdaki sekilde tespit edilmistir.
I SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
G.T..P.NO Mal İsmi (YTL) Birimi
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00 Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden
baska bir islemle kimyasal değisime tabi tutulacak
olanlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin
yağlama yağları 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Disli yağları ve redüktör yağları 0.9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal islemeye mahsus bilesikler, kalıp çıkarma
yağları, asınmayı önleyici yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.21 Spindle oil 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.22 Light neutral 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.23 Heavy neutral 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.24 Bright stock 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98 Diğerleri 0,9200 Kilogram
(Yalnız baz yağlar)
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 
 Tarih : 19.12.2008   (Bu haber toplam 1543 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com