VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

17.12.2008
2008/181 - KDV İade Alacaklarının SSK Prim Borçlarına Mahsup Talepleri Süresi Uzatıldı.

KDV iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup
talepleri 22.12.2008 tarihine kadar uzatılmıstır.

Konuya ilişkin iç genelge aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize Sunulur.K.D.V.KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 2008/3
Tarih 15/12/2008
Sayı B.07.1.GİB.0.01.53/5332-620/120057
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
SAYI : B.07.1.GİB.0.01.53/5332-620/120057
KONU :KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2008/3)
................ VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
.................... VERGİ DAİRESİ BASKANLIĞINA
Baskanlığımıza intikal eden basvurulardan, KDV iade alacaklarının vadesi 15 Aralık 2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinin yerine getirilmesinde, 08.12.2008 - 14.12.2008 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Vergi Dairesi Baskanlıklarındaki is ve islemlerde yasanabilecek yoğunluk nedeniyle  lusabilecek gecikmelerin ve bu nedenle doğabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla vadenin 22.12.2008 tarihine kadar uzatılmasının talep edildiği anlasılmıstır.
Bilindiği üzere, KDV iade alacaklarının KDV Mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SSK prim borçlarına mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Primlerin Ödenmesi" baslığını tasıyan 88 inci maddesinde, prim alacaklarının KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenebileceği, isverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen prim ödeme sürelerini izleyen onbes gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde de yasal süresi içerisinde ödendiğinin kabul edileceği hükme bağlanmıs, ayrıca aynı maddede Bakanlığımızın uygun görüsü ile bu uygulamadan faydalanacak isverenleri; istigal konusu, isletme türü ve isletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve mahsup talebinde bulunan isverenlerin prim borcunu ödeme süresini otuz günü asmamak üzere uzatmaya Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili olduğu hükmüne yer verilmistir.
Bu itibarla, vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinde, sürenin bir kısmının (08.12.2008 - 14.12.2008) Kurban Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle yasanabilecek gecikmelerin ve doğabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, 15.12.2008 vadeli SSK prim borçları için vadenin bir defaya mahsus olmak üzere 22.12.2008 tarihine kadar uzatılması hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazısma sonucunda alınan 06.12.2008 tarih ve 3871 sayılı yazı eki 05.12.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu
Baskanlık Olur'una istinaden, KDV iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinin 22.12.2008 tarihine kadar yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Bülent TAS
Bakan a.
Gelir İdaresi Baskan V.

 
 Tarih : 17.12.2008   (Bu haber toplam 1561 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com