VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

07.11.2008
2008/159 - 2003 Yılı Gelirleriyle İlgili Fon Paylarının İade ve Mahsubuna İlişkin İç Genelge Yayınlandı.

1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin
20/3/2008 tarihli ve 2004/94 esas, 2008/83 sayılı Kararıyla, 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ""...bu kazanç ve iratlara iliskin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olamaz." hükmü iptal edilmiştir. Böylece 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, ilgili döneme ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşmayan kısmının mahsup ve iade edilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Maliye Bakanlığı konya ilişkin olarak daha önce 13 No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerini yayınlamış ve söz konusu mahsup ve iade işlemleri, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan
açıklamalar çerçevesinde yerine getirileceğini duyurmuştur.

Yayınlanan İç Genelge de “Bu çerçevede, mükelleflerin 1/7/2008 tarihinden sonra düzeltme zamanasımı süresi içindeki düzeltme talepleri üzerine, ilgili döneme iliskin hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu asmayan kısmının red ve iadesi, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "3. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İslemleri" baslıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir. “ ifadesi yer almaktadır.

252 no.lu Genel Tebliğin ilgili bölümüne göre Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin
bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemi ile iade işleminin aynı
vergi dairesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda iade işlemi için dilekçe dışında ayrıca bir
belge ibrazına gerek yoktur. Vergi dairelerinin farklı olması halinde hata nedeniyle fazladan
tahakkuk etmiş olan verginin ödendiğini gösteren belgenin ibrazı gereklidir.

Söz konusu genelgenin tam metni aşağıda verilmiştir.

Bilgilerinize Sunulur.

 


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı : B.07.1.GİB.0.03.49/4938-292
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
(Seri No: 2008/1)
...................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/3/2008 tarihli ve 2004/94 esas, 2008/83 sayılı Kararıyla, 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ""...bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu
olamaz. " hükmü iptal edilmiştir.

Bunun üzerine, daha önce mahsup ve iadeye konu olmayan fon payı tutarlarının düzeltme hükümleri çerçevesinde red ve iadesine ilişkin açıklamalar 13 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır. 2003 vergilendirme dönemi içinde ödenen fon paylarının mahsup ve iadeye konu olamayacağı yönündeki hükmü iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı 1/7/2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığından, söz konusu hüküm de aynı tarihten itibaren yürürlükten kalkmış olmaktadır.

Anılan Sirkülerde de açıklandığı üzere, 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, ilgili döneme ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşmayan kısmının, Anayasa Mahkemesi Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren mahsup ve iade  edilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Bu çerçevede, mükelleflerin 1/7/2008 tarihinden sonra düzeltme zamanaşımı süresi içindeki düzeltme talepleri üzerine, ilgili döneme ilişkin hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşmayan kısmının red ve iadesi, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "3. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri" başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mehmet Akif ULUSOY
Gelir İdaresi Başkanı

 
 Tarih : 8.11.2008   (Bu haber toplam 1697 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com