VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

05.11.2008
2008/158 - 2008 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 9,9
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 14 no.lu Sirküleri ile bilanço usulüne göre defter tutan
mükelleflerin 2008 yılına ait üçüncü geçici vergi dönemine iliskin olarak yeniden değerleme
hesaplamalarında kullanacakları yeniden değerleme oranı % 9,89 olarak açıklanmıstır.
Konuya iliskin olarak yayınlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize SunulurTarih 04/11/2008
Sayı KVK-14/2008-5 / Yatırım İndirimi - 9
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir daresi Baskanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /14
Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 04 /11/2008
Sayısı : KVK-14/2008-5 / Yatırım Đndirimi - 9
İlgili Olduğu Maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili Olduğu Kazanç Türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2008 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.9,89 (yüzde dokuz virgül seksen dokuz ) olarak tespit edilmistir.
Duyurulur.

Mehmet Akif ULUSOY
Gelir İdaresi Baskanı
 
 Tarih : 6.11.2008   (Bu haber toplam 1658 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com