VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

05.11.2008
2008/157 - Ba ve Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı
Ba Bs formlarının verilme sürelerinin uzatılmasına iliskin aşağıda tam metniğ verilen 38 nolu V.U.K sirkülerleri yayımlandı.
Buna göre, 2008 yılının Ocak, Subat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına iliskin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 10/11/2008 tarihi saat 24:00'e kadar verilecektir.

Bilgilerinize Sunulur.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/38
Konusu : 05.11.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 yılı aylık dönemlerine
iliskin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 05/11/2008
Sayısı : VUK-38/2008-5/Form Ba ve Form Bs-6
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddeleri.
1- Giris:
381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2008 yılı aylık dönemlerine iliskin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İliskin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satıslarına İliskin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu olusturmaktadır.
2-Yasal Düzenleme:
Bilindiği üzere, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Subat ve Mart dönemlerine iliskin olarak her ay için ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formlarının, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü aksamına kadar verilebileceği açıklanmıstı. Ancak, 30/05/2008 tarih ve 35 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2008 yılı Ocak, Subat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına iliskin olarak ayrı ayrı düzenlenen "Form Ba" ve "Form Bs"
bildirimlerinin verilme süresi 5 Kasım 2008 tarihi aksamına kadar uzatılmıstı.
Baskanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; 2008 yılı Ocak, Subat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına iliskin olarak her ay için ayrı düzenlenen "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 10 Kasım 2008 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıstır.
3-Sonuç:
Buna göre, 2008 yılının Ocak, Subat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına iliskin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 10/11/2008 tarihi saat 24:00'e kadar verilecektir.
Duyurulur.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı
 
 Tarih : 6.11.2008   (Bu haber toplam 1638 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com