VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

02.01.2008
2008/001 - Anonim ve Limited Sirketlerin Sermayelerini Asgari Tutara Yükseltme Süreleri Uzatıldı.

Sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim sirketler ile 5 bin Yeni Türk
Lirasından az olan limited sirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek
amacıyla en geç 31.12.2008 tarihi mesai bitimine kadar sirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu sekilde müracaat eden sirketlerin sermaye artırımına iliskin tescil islemleri 31.03.2009 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

Konuyla ilgili iç ticaret 2007/2 no.lu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliği aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.TEBLİĞ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
ANONiM VE LİMİTED SİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ
MİKTARLARA YÜKSELTME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİSKİN
TEBLİĞDE DEĞİSİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2007/2)

MADDE 1 – Bu Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu’nun 274 üncü ve 3143 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesine istinaden hazırlanmıstır.
MADDE 2 – 26/12/2006 tarihli ve 26388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anonim ve Limited Sirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına Đliskin Tebliğde Değisiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:İç Ticaret 2006/1) ile belirlenen süreler değistirilmistir. Sermayeleri 50 bin Yeni Türk Lirasından az olan anonim
sirketler ile 5 bin Yeni Türk Lirasından az olan limited sirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31/12/2008 tarihi mesai bitimine kadar sirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memurluğuna müracaat etmeleri
gerekmektedir. Bu sekilde müracaat eden sirketlerin sermaye artırımına iliskin tescil islemleri 31/3/2009 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 
 Tarih : 3.1.2008   (Bu haber toplam 1838 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com