VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

28.12.2007
2007/116 - 2008 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıt Bedelleri Belli Oldu
2008 yılında uygulanacak değerli kağıtlar bedellerine ilişkin 2007-1 sayılı tebliğ yayınlanmıştır.
Sözkonusu tebliğin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SAYI: 2007-1)
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir" hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve tabloda gösterilmiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (YTL)
1 - Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı 2,90
b) Beyanname 2,90
c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 5,80
2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
3 - Pasaportlar 81,00
4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 81,00
5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
6 - Nüfus cüzdanları 3,00
7 - Aile cüzdanları 28,00
8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)
9 - Sürücü belgeleri 35,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 35,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi 35,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi 28,00
13 - İş makinesi tescil belgesi 28,00
14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 1,80
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2008 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler
ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tararından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve
muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.
 
 Tarih : 28.12.2007   (Bu haber toplam 1755 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com