VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

24.12.2007
2007/103 - Kasım 2007 Dönemi KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

Kasım 2007 dönemi KDV Beyannamelerinin verilme süresi 25.12.2007 tarihine uzatıldı.
Konuya ilişkin sirkülerin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Katma Değer Vergisi Sirküleri / 50

Konusu : Kasım/2007 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı
Tarihi :24/12/2007
Sayısı : KDVK-50/2007-6
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 41/1, 41/4 ve 46/1
1.Giriş:
Kasım/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme
süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2.Yasal Düzenleme:
Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile mükelleflerin ve
vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini,
vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi
dairesine vermekle yükümlü oldukları, (4) numaralı fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma
değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına
kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
Ancak, 2007 yılı Kurban Bayramının Kasım/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan
dönemine rastlaması göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Kasım/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi
beyanname verme süresi tüm mükellefler için 25/12/2007 günü mesai saati sonuna kadar
uzatılmıştır.
3.Sonuç:
Buna göre, Kasım/2007 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 25/12/2007 günü
mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.
Duyurulur.

 

 
 Tarih : 25.12.2007   (Bu haber toplam 1737 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com