VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

03.12.2007
2007/099 - Finansal Kiralamada, Kiracı Değişikliği Sırasında Düzenlenen Kağıtlar İle Konuya İlişkin Devir İşlemleri, Damga Vergisi ve Harç İstisnasından Yararlanamayacaktır.

Bilindiği üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 15 inci maddesinde yer alan “Kiracı, finansal kiralama konusu maldaki zilyedliğini bir başkasına devredemez.” hükmü gereği finansal kiralama sözleşmelerinde zilyedliğin devri yapılamamaktaydı.

5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile Finansal Kiralama Kanununun 15 inci maddesine 06 Mart 2007 tarihinden itibaren aşağıdaki iki fıkra eklenmişti:

“Ancak, tüketicilerin konut edinmesine veya yatırımlara finansman sağlayan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiracılık sıfatını ve/veya sözleşmeden doğan hak ve/veya yükümlülüklerini, kiralayandan yazılı izin alınması kaydıyla devredebilir. İş bu devir nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinde yapılan kiracı değişikliği, bu Kanunun 8 inci maddesi çerçevesinde tescil edilir veya şerh olunur.

“Konut finansmanı kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracı, kiralayana bilgi vermek, diğer finansal kiralama işlemlerinde ise sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla finansal kiralama konusu malın zilyetliğini bir başkasına devredebilir."

Bu durumda söz konusu finansal kiralama işlemlerinde kiracı değişikliği yapılabilecek olup tüketicilerin konut edinmesine veya yatırımlara finansman sağlayan finansal kiralama işlemlerinde yapılan bu kiracı değişikliğinin Finansal Kiralama Kanununun 8 inci maddesi gereği tescil edilmesi veya şerh olunması zorunludur.

Kiracı tarafın finansal kiralama sözleşmesini devri halinde, devir işlemi ve bu hususla ilgili kağıtlara 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30 uncu maddesindeki damga vergisi ve harç istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüt oluşması nedeniyle Türkiye Noterler Birliği’nce Maliye Bakanlığı’na başvurulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Noterler Birliği’ne gönderdiği 13 Haziran 2007 tarih ve 53379 sayılı yazıda, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30/1 maddesi ile tanınan istisnanın finansal kiralama sözleşmelerine münhasır olup bu sözleşmelerin kiracı değişikliği yoluyla başka birine devrini kapsamadığı, dolayısıyla kiracı tarafından finansal kiralama mukavelenamesinin bir başkasına devri halinde bu hususta düzenlenen kağıtlar ile bu hususa ilişkin devir işlemlerinin damga vergisi ve harca tabi tutulması gerektiğini bildirmiştir.

Dolayısıyla, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama sözleşmelerinin kiracı tarafından devri halinde bu hususta düzenlenen kağıtlar ile bu hususa ilişkin devir işlemleri, damga vergisi ve harç istisnasından yararlanamayacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.


 

 
 Tarih : 2.12.2007   (Bu haber toplam 1902 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com