VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

14.11.2007
2007/095 - Geçici Vergi Beyan Süresi 16 Kasım Akşamına Kadar Uzadı.

2007 yılı üçüncü dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Kasım Cuma akşamına kadar uzatıldı. Konuya ilişkin olarak yayınlanan sirkülerin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

Gelir Vergisi Sirküleri/65
Tarih 14/11/2007
Sayı GVK-65/2007-9/Geçici Vergi Beyannamesi-12
Konusu: Temmuz-Ağustos-Eylül 2007 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi
Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi: 14/11/2007
Sayısı: GVK-65/2007-9/Geçici Vergi Beyannamesi-12
İlgili olduğu maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 120, Kurumlar Vergisi
Kanunu Madde 32
İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ve Kurum Kazancı
1-Giriş
Temmuz-Eylül /2007 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme
süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi
hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın
ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden
vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.
Buna göre, Temmuz-Eylül /2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Kasım 2007
tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin kanuni süresinde ödenmesi gerekmektedir.
Ancak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci
maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı Temmuz-
Eylül dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Kasım
2007 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.
Öte yandan, beyannamesini 16 Kasım tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri
vergiyi kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.

 

 
 Tarih : 15.11.2007   (Bu haber toplam 2053 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com