VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

18.10.2007
2007/093 - Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannameleri de Elektronik Ortamda Verilebilecek

18.10.2007 Tarih ve 26674 no.lu Resmi Gazetede yayınlanan 376 no.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda verilecek beyannamelerin kapsamı
genisletildi.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir
Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın
muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini elektronik ortamda verecek.
Aynı sekilde gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi
beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.
Konuya iliskin olarak yayınlanan tebliğin tam metni aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 376)
Vergi Usul Kanununun1 mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 3402, 3463, 3574, 3675 ve 3736 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıstır.
Elektronik beyanname uygulamasının yaygınlastırılması amacıyla asağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüstür.
1-Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmistir.
Buna göre ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri;
-2007 yılına iliskin olup, 25 Mart 2008 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini,
-2008 yılının birinci geçici vergi dönemine iliskin olup, 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir.
2- Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmistir.
Bu nedenle ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri;
-Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine iliskin olup, 23 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,
-Ekim 2007 Dönemine iliskin olup, 23 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Muhtasar Beyannamesini,
-Ekim 2007 Dönemine iliskin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini,
-Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine iliskin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir.
3-Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükellefler, elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerini, 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda göndereceklerdir.
4-Bu Tebliğ ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğunun basladığı dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderileceği tabiidir.
5-Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalısmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve daha önceki tebliğlerle getirilmis olan elektronik ortamda beyanname gönderme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Baskanlığımız internet sitesinden
(www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren baslayacaktır.

Tebliğ olunur.

(1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
(2) 30/09/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
(3) 03/03/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
(4) 02/03/2006 tarih ve 26096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
(5) 01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.
(6) 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıstır.

 

 
 Tarih : 19.10.2007   (Bu haber toplam 1964 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com