VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

07.08.2007
2007/084 - 2007 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 8 no.lu Sirküleri ile bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin 2007 yılına ait ikinci geçici vergi dönemine ilişkin olarak yeniden değerleme hesaplamalarında kullanacakları yeniden değerleme oranı % 1,29 olarak açıklanmıştır.

 

Konuya ilişkin olarak yayınlanan 8 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri aşağıdadır.

 

Bilgilerinize Sunulur. 

 

  

Tarih                06/08/2007

Sayı                 KVK-7/2007-3/ Yatırım İndirimi - 5

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /8

 Konusu                                   :  Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                     :    06 / 08 /2007

Sayısı                                      : KVK-7/2007-3/ Yatırım İndirimi - 5

İlgili olduğu maddeler           :  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

                                                   Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri   :  Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2007 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %1,29 (yüzde bir virgül yirmi dokuz ) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Bülent TAŞ
Gelir İdaresi Başkanı V.

 
 Tarih : 9.8.2007   (Bu haber toplam 2061 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com