VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

06.07.2007
2007/076 - Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Sirküleri Yayınlandı.

Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri dahil olmak üzere bu kuruluşlarca kullandırılan kredilerle ilgili işlemlerde istisna uygulamasına ilişkin 18 No.lu Damga Vergisi Sirküleri aşağıdadır.

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Damga Vergisi Sirküleri/18

 

Konusu                        : Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve   geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri dahil olmak üzere bu kuruluşlarca kullandırılan kredilerle ilgili işlemler.

Sayısı                           : DV-18/2007-2/ Krediler

İlgili olduğu maddeler : 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "Ticari ve medeni işlerle ilgili  kağıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrası ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrası.

 

 1-Giriş

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkra hükmü ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 123 üncü maddesinin son fıkra hükmü uyarınca kullandırılan kredilerin teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerle ilgili damga vergisi ve harç istisnası uygulamasında meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklama bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm gereğince de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler harçtan istisna edilmiştir.

3-Kredinin teminatına ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulaması.

Önceki bölümde yer alan Kanun hükümleri uyarınca, söz konusu istisna kapsamında kullandırılan kredinin teminatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bu amaçla yapılan işlemlere,

- Münhasıran kullandırılan krediye ilişkin olması kaydıyla,

 - Kullanılan kredi miktarı ile teminat tutarı karşılaştırılmaksızın teminat tutarının tamamı üzerinden,    

istisnanın uygulanması gerekmektedir.

Duyurulur. 

  Osman ARIOĞLU

        Gelir İdaresi Başkanı

 
 Tarih : 9.7.2007   (Bu haber toplam 1865 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com