VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

08.01.2005
2005/009  - Değerli Kağıtlar Kanunu 22 Seri No’lu Genel Tebliği

01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olan değerli kağıtlar tutarlarına ilişkin tebliğ aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

 

 

 

05 Ocak 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25691

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:22)

Bilindiği üzere, 210 (1) sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 (2) sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Kanuna bağlı tabloda yer alan kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bono kağıtları (emre muharrer senetler) 5281 (3) sayılı Kanunun 14 maddesi hükmüne göre 1.1.2005 tarihinden itibaren tablodan çıkarılmıştır.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiş ve 5083 (4) sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Yeni Türk Lirası olarak tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (YTL.)

1- Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

2,20

b) Beyanname

2,20

c) Protesto,vekaletname,re'sen senet

4,40

2- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

3- Pasaportlar

66,00

4- Yabancılar için ikamet tezkereleri

66,00

5- (5281 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle tablodan

çıkarılan bent. Yürürlük; 1.1.2005)

6- Nüfus cüzdanları

2,20

 
 Tarih : 15.1.2006   (Bu haber toplam 1808 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com