VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

07.01.2005
2005/008  - 4 No’lu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri Yayımlandı

Katma değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazlarının Yeni Türk Lirasına uyumu ve yeni KDV oranlarının ayarlattırılması ile ilgili açıklamalar yapan 4 no’lu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri yayımlanmıştır.

Konuya ilişkin sirküler aşağıdadır.

 

Bilgilerinize Sunulur.

 

 

 

 

 

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ/4

1- Giriş

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 5. maddesine göre daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen mükelleflerce kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazların Yeni Türk Lirasına uyarlanması konusunda yapılacak işlemler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Mükelleflerin Cihazlarını Yeni Türk Lirasına Göre İşlem Yapacak Tarzda Düzenlettirmeleri

3100 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre daha önce Bakanlığımızca onaylanan ve halen mükelleflerce kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan Yeni Türk Lirasına göre işlem yapacak tarzda düzenlenebileceklerin marka ve modelleri ile bu cihazları üreten veya ithal eden firmalar ekteki listede gösterilmiştir.

İleride herhangi bir sıkışıklık yaşanmaması bakımından, ellerinde ekli listede marka ve modelleri gösterilen ödeme kaydedici cihazlar bulunanların, bu cihazlarını bir an önce ilgili firmaların yetkili servislerine başvurarak Yeni Türk Lirasına göre işlem yapacak tarzda düzenlettirmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin anılan düzenleme işlemlerini, 60 Seri No.lu Genel Tebliğde de açıklandığı şekilde ve en geç 31/03/2005 tarihine kadar tamamlamış olmaları şarttır.

Diğer taraftan, 3100 sayılı Kanun kapsamına girmeleri sebebiyle ödeme kaydedici cihaz alan ancak, birden fazla cihaza sahip olma, sonradan mecburiyet dışı bırakılma, bütün satışları için kanunen fatura düzenleme zorunluluğunda bulunma vb. sebeplerle cihazlarını kullanmayan mükellefler de söz konusu cihazlarını yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Yeni Türk Lirasına göre işlem yapacak tarzda düzenlettireceklerdir.

3-Teknik veya Sair Nedenlerle Düzenlenemeyen Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Ekli listede yer almayan (teknolojik ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan dolayısıyla Yeni Türk Lirasına uyumlu hale getirilemeyen) ödeme kaydedici cihazlara sahip olan mükellefler, bahse konu cihazlarının yerine Yeni Türk Lirasına uyumlu cihaz alacaklar, eski cihazlarını ise 60 Seri No.lu Genel Tebliğin 4 üncü bölümünde açıklanan esaslar çerçevesinde hurdaya ayıracaklardır.

Şu kadar ki mükelleflerin yeni bir ödeme kaydedici cihaz almaları şartıyla Yeni Türk Lirasına uyumlu hale getirilebilen cihazlarını da hurdaya ayırmaları mümkün bulunmaktadır.

4- Katma Değer Vergisi Oranı Değişen Mal ve Hizmet Teslimleri Hakkında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Yapacakları İşlemler

Bilindiği üzere, 29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/8301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmet teslimlerine uygulanan katma değer vergisi oranları yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler cihazlarının katma değer vergisi oranı değişen mal ve hizmet satışlarıyla ilgili departmanlarını en geç 31/01/2005 tarihine kadar yeni belirlemeye uygun olarak ayarlayacaklar veya ayarlatacaklardır.

Ayarlama işlemi cihaz kullanma kılavuzlarından yararlanılarak mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığıyla cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu ayarlama işlemi yapılıncaya kadar mükellefler katma değer vergisi oranı değişen mal ve hizmet satışlarını Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU

Bakan a.Gelirler Genel Müdürü

 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SİRKÜLERİ / 4 EKİ

Formun Altı

Formun Üstü

HALEN MÜKELLEFLERCE KULLANILMAKTA OLAN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN YTL'NA UYUMLU HALE GETİRİLEBİLENLER

SIRA NO.

FİRMANIN ADI :

C İ H A Z I N

FİRMA KODU

   

MARKASI :

MODELİ :

 

1

BEKO ELEKTRONİK A.Ş.

1)

BEKO-CASIO

298 SR

AF

   

2)

BEKO-CASIO

398 SR

AG

   

3)

BEKO

498 TR

AH

   

4)

BEKO

499 TR

AI

2

PROFİLO TELRA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

1)

NİKKAM

NK-3008

BG

   

2)

PRF.SÜPER FAST

NK-3008

BH

   

3)

OLİVETTİ

CRF-2608 T

BJ

   

4)

OLİVETTİ

CRF-3208 T

BK

   

5)

OLİVETTİ

OL-3408 T

BL

   

6)

OLİVETTİ

OL-5000

BM

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

   

7)

PROFİLO-OLİVETTİ

OL-2808

BN

   

8)

PROFİLO-NİKKAM

YK-4009

BO

   

9)

PROFİLO-NİKKAM

YK-3008

BP

   

10)

OLİVETTİ

CRF-4050

BR

   

11)

TELESTAR

ECR-2000

BS

   

12)

OLİVETTİ

OL-5700

BT

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

   

13)

OLİVETTİ

OL-6000

BU

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

   

14)

OLİVETTİ

OL-3410

BV

   

15)

OLİVETTİ

OL-6010

BY

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

   

16)

OLİVETTİ

OL-3508

BZ

   

17)

OLİVETTİ

OL-2908

BA

   

18)

TELESTAR

ECR-2001

BB

   

19)

PROFİLO-NİKKAM

YK-4010

BC

   

20)

PROFİLO

YK-4100

BD

   

21)

OLİVETTİ

TEKNOLİNE-2000

BE

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

22)

OLİVETTİ

OL-3608 B

BF

   

23)

PROFİLO

YK-4100 B

BG

   

24)

OLİVETTİ

OL-2000 M

BH

   

25)

PROFİLO

YK-5400

BI

   

26)

OLİVETTİ

OL-3608 B*

BJ

   

27)

OLİVETTİ

OL-2000

BK

   

28)

TELESTAR

ECR-2001*

BL

   

29)

PROFİLO

YK-4100B*

BM

Formun Üstü

 

30)

PROFİLO

YK-5200

BN

   

31)

PROFİLO

YK-5600

BO

   

32)

OLİVETTİ

OL-2001 MT

BP

   

33)

OLİVETTİ

TEKNOLINE-6505

BS

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

34)

PROFİLO

YK-5800

BT

   

35)

OLİVETTİ

OL-2002 MT

BU

   

36)

PROFİLO

YK-1000M

BAA

   

37)

OLİVETTİ

OL-2003 MT

BAB

   

38)

OLİVETTİ

OLİMPOS-01

BAC

   

(52 Seri No.lu Gen.Tebl.göre)

   

39)

OLİVETTİ

OL-7000

BAD

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

40)

PROFİLO

YK-6000

BAE

   

41)

OLİVETTİ

OL-2004 MT

BAF

   

42)

TELESTAR

ECR-2003

BAG

   

43)

OLİVETTİ

OL-2005 CT

BAH

   

(Kredi Kartı Okuyuculu)

   

44)

TELESTAR

ECR-2004

BAI

   

45)

TELESTAR

ECR-2004*

BAJ

   

46)

PROFİLO

YK 5800 Y

BAK

   

47)

OLİVETTİ

OL-MICRO

BAL

3

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

1)

SHARP

ER 2100 T

HB

   

2)

SHARP

ER-A215 T

HC

   

3)

SHARP

ER-A 495 T

HD

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

4

SİMTEL ELK. SAN. VE TİC. A.Ş.

1)

JCM-GOLD

260 TR

GB

   

2)

SİMTEL

SİMTEL 361

GC

   

2)

SİMTEL

SİMTEL 261

OB

   

3)

SİMTEL

SİMTEL 860

OC

5

BORUSAN ELK. SAN. VE TİC. A.Ş.

BORUSAN-VANDONİ

REK-8

PA

6

ALTRON ELK.SAN.VE TİC. A.Ş.

QUEN-DATA/ALTRON

ECR-118 ALPHA

IB

7

NCR BİLİŞİM SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.

1)

NCR 7400 Serisi

TFU 7400

TC

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

2)

NCR 7400-1 Serisi

TFU 7400-1

TD

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

3)

NCR 7300 Serisi

TFU 7400-2

TE

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

4)

NCR 746X

TFU 7400-3H

TF

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

8

ODTÜ (EBİ A.Ş.) (TESTAŞ A.Ş.)

TESTAŞ

101 P

UA

9

POS PERAKENDE OTOMASYON SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ A. Ş. (IBM)

1)

IBM 4680

IBM 4683 P11, P21, P41, 002, A02

YB

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

2)

IBM 4690

IBM 4693-541-421- 321-202

YC

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

3)

IBM 4694

OO1

YD

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

4)

IBM 4693

741

YE

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

5)

IBM 4694

004, 104

YF

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

6)

IBM 4614

F01

YG

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

7)

IBM 4614

F01 (Artofis Yazılımı)

YH

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

8)

IBM ENTRY 01

MILLENIUM

YI

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

   

9)

IBM

SurePos 500

YJ

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

10

WİNCOR NIXDORF BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş. (SIEMENS NIXDORF)

1)

WINCOR NIXDORF

BEETLE 3/50

   

BEETLE 3/60

ZA

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

2)

WINCOR NIXDORF

BEETLE 60(SMART Yazılımı)

ZB

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

3)

WINCOR NIXDORF

BEETLE 60(SMART Yazılımı)

ZC

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

4)

WINCOR NIXDORF

ND77 (Smart Yazılımı)

ZD

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

5)

WINCOR NIXDORF

BEETLE50-BEETLE 60(Dia%Pos)

ZE

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

6)

WINCOR NIXDORF

ND77 (NPOS Yazılımı)

ZF

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

7)

WINCOR NIXDORF

ND77 (Dia%POS Yazılımı)

ZG

   

(31. Seri No.lu Genel Tebliğin II. Bölümüne göre)

   

8)

WINCOR NIXDORF

ND77 (BBS Soft Yazılımı)

ZH

   

(31. Seri No.lu Genel Tebliğin I. Bölümüne göre)

11

ROMAR PAZARLAMA SAN. VE TİC.A.Ş.

1)

EPSON

BBS 2001

RC

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

2)

EPSON

BBS 2003

RD

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

12

ESCORT COMPUTER ELEKTRONİK SAN.VE TİC. A.Ş.

1)

ESCORT

ESPOS-3000

EB

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

2)

ESCORT

ESPOS-4000

EC

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

13

DİGİ-FİTER ELK.SAN. VE TİC. A.Ş.

1)

OMRON

RS 34 T

VA

   

2)

OMRON

RS 34 TB

VB

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

   

3)

OMRON

RS-28 T

VC

   

(Bir Bilgisayar Azami 8 Yazar Kasa)

14

MİKROSARAY MİKROBİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

1)

MİCROS

MİCROS UWS II

KA

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

2)

MİCROS

MİCROS UWS III

KB

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

3)

MİCROS

PC WORKSTATION

KC

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

15

İNTER MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK VE TİC. A.Ş.

1)

INPOS

INPOS 2000

LA

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

   

2)

İNTER

İNTER 361

LB

   

3)

İNTER

MPOS 2001

LC

   

(Bilgisayar Bağlantılı Sistem)

 
 Tarih : 15.1.2006   (Bu haber toplam 6636 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN


 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.maliyeciler.com

Tasarım & Uygulama: maliyeciler.com